Info til spirer

Du skal deltage i Projekt Forskerspirer, hvis du er nysgerrig og er grebet af et specielt emne, som du gerne vil undersøge. 

Med Projekt Forskerspirer får du

  • et indblik i, hvad det vil sige at gå på universitetet og arbejde som forsker.
  • mulighed for at samarbejde med en forsker med ekspertise i dit emne.
  • redskaber til at lave akademiske opgaver og projekter, som fx SSO og SRP.
  • mulighed for at møde andre talentfulde unge, som brænder for et emne.

Du kan deltage i Projekt Forskerspirer, hvis

  • du går i 2. g på STX, HTX eller HHX eller 1. år på HF.
  • du kan beskrive din ide i en projektbeskrivelse.
  • du vil investere tid i dit projekt ved siden af din gymnasiale uddannelse.
  • dit gymnasium godkender, at du deltager.

Hør tidligere spirer fortælle

Hvad er et forskerspireprojekt?

Som spire udarbejder du en synopsis til et forskningsprojekt, som ligger indenfor én af de fire fagkategorier: Humaniora, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, og Sundhedsvidenskab. I synopsen beskriver du en problemstilling og argumenterer for et undersøgelsesdesign, der kan belyse problemstillingen. Dit undersøgelsesdesign skal bygge på teori, metode, litteratur, empiri og overvejelser om, hvordan du kan udføre dit projekt. Det er alt sammen noget, du lærer mere om undervejs i Projekt Forskerspirer.