Krav og bedømmelseskriterier

Her kan du læse om de formelle krav til et forskerspirerprojekt, og de bedømmelskriterier som dommerne vil anvende ved vurderingen af de indsendte projekter. 

Forskerspirerprojektet udformes som en synopsis. Synopsis betyder en sammenfatning af noget længere og større.

Din synopsis skal i kort form præcisere, hvad din undersøgelse går ud på og forklare, hvordan du vil fortsætte med arbejdet. Formålet med Projekt Forskerspirer er altså ikke, at du skal udføre hele dit projekt i praksis. Synopsen skal give et bud på, hvordan du kan udforme undersøgelsen.

Vinderne af Projekt Forskerspirer vinder 20.000 kr., som kan bruges på at arbejde videre med forskerspirerprojektet.

Download en tjekliste til din synopsis.

Se krav til synopsen og få en tjekliste i PDF

Bedømmelseskriterier

Synopsen bliver bedømt af en jury, der består af medlemmer som til dagligt arbejder med forskning. Juryen udvælger i alt 12 projekter, tre fra hver af de fire kategorier, som de nominerer til titlen som Årets Forskerspire.

I bedømmelsen vurderer juryen om

  • problemformuleringen er klar og fokuseret og bygger på spirens egen idé og engagement.
  • projektet er nyt og originalt med en fornuftig og velbegrundet afgrænsning af emnet.
  • projektet tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af fagområdet i tilknytning til problemstillingen.
  • synopsen er gennemarbejdet, velstruktureret og sammenhængende.
  • argumentationen er akademisk med relevante metode- og teoriovervejelser.
  • projektet er realistisk at gennemføre med spiren selv som aktiv deltager – og inden for rammerne af de 20.000 kr. som præmiesummen udgør.