Vindere og nominerede 2023

Humaniora

Josephina Østeril Nitter Sørensen fra Odense Katedralskole med projektet Sprogets betydning for identitet og tilhørsforhold til Grønland VINDER

Skye Kaae fra Midtsjællands Gymnasium med projektet Eskatologiens betydning for den danske Folkekirkes forkyndelse

Theodora Buan fra Gefion Gymnasium med projektet Tragediens død

Naturvidenskab

Isabella Holmgren fra Kruses Gymnasium med projektet Optimering af afgrødeudbytte gennem genmodificering af Rubisco activases 3’UTR

Laurits Kromann Larsen fra Svendborg Gymnasium med projektet Kvantitativ analyse af Losslandskabet i Sigmoid VINDER

Magnus Almsgaard fra Roskilde Katedralskole med projektet Er det muligt at forhindre det mulige kollaps af Golfstrømmen?

Samfundsvidenskab

Catharina Kurrild-Klitgaard fra Herlufsholm Gymnasium med projektet Populistisk ungdom? – sammenhængen mellem populisme, politisk uvidenhed og alder VINDER

Frej Koefoed fra Frederiksværk Gymnasium & HF med projektet Byrum med livskvalitet

Mille Tybjerg fra Odense Katedralskole med projektet Samfundets betydning for konform adfærd

Sundhedsvidenskab

Luna Bennesen fra Tårnby Gymnasium & HF med projektet Personcentreret brug af Motor Imagery og Action Observation i rehabiliteringen efter stroke VINDER

Mollie Dyrehave fra Roskilde Katedralskole med projektet IL-17A - En vej til kuren mod kontaktallergi?

Sofie Amalie Bisbjerg fra Køge Handelsskole med projektet Konsekvenserne af hjernerystelse på hverdagslivet hos unge (<30 år) i den erhvervsdygtige alder

Vindere og nominerede 2022

Humaniora

Camilla Bargmann fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium med projektet Forført af algoritmerne - en undersøgelse af favorisering af polariserende sprogbrug

Jens Michael Rude fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole med projektet Danske advokaters rekrutteringsmønstre gennem den moderne stats udvikling

Sigrid Visti Hemmingsen fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet Musikundervisnings effekt på børn og unges selvværd VINDER

Naturvidenskab

Fridda Elinor Cecillie Raft fra Nordfyns Gymnasium med projektet Udnyttelse af Rubisco RPE fra Candidatus Endoriftia persephone til formindskelse af havets forsuring                  

Marisela Lopes fra Herningsholm Gymnasium med projektet Reduktion af metanogenese med mikrobielle brændselsceller                         

Victoria Otzen fra Aarhus Katedralskole med projektet Nye enzymer til bæredygtigt vaskemiddel VINDER

 

Samfundsvidenskab

Augusta Agger Mortensen fra Risskov Gymnasium med projektet Mobiltelefonens effekt på gymnasieelevers aktive deltagelse i undervisningen  VINDER

Emma Dalum Bang fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet Sorgs påvirkning på evnen til at danne sociale relationer        

Viktoria Akishina fra Gammel Hellerup Gymnasium med projektet Hvorfor kan AI inden for Immaterialret ikke få ophavsrettigheder for deres intellektuelle arbejde? Et reflekterende essay om den nuværende lovgivning om AIs ophavsrettigheder i forskellige lande           

 

Sundhedsvidenskab

Mathias Wahl fra Det Internationale Gymnasium Niels Brock med projektet Nanopore-sekventering af DNA fra saliva med henblik på identificering af antibiotika resistensgener VINDER

Misiki Bharadwaz fra Aarhus Katedralskole med projektet Optimering af kræftbehandlinger ved hjælp af antiprotoner                            

Sara Edelenbos Højlund fra Middelfart Gymnasium med projektet Uddannelsespresset og stress

Vindere og nominerede 2021

Humaniora 

Emma Johanne Henriksen Due fra Odense Katedralskole med projektet: Søren Kierkegaards begreb angst i det senmoderne samfund VINDER

Kasper Kirkegaard Nielsen fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium med projektet: Læringsspil med interaktive narrativer som undervisningsmiddel

Silja Kaae fra Svendborg Gymnasium med projektet: Engelsk i det danske talesprog; unges brug af kodeskift

Naturvidenskab: 

Karolin Janina Demtröder fra Risskov Gymnasium med projektet: Bæredygtig akvakulturudvikling i fremtiden

Konrad Basse Fisker fra Roskilde Katedralskole med projektet: Integration af Dsup i Nannochloropsis Oceanica VINDER

William Vindahl Lüders fra Sønderborg Statsskole med projektet: Brug af svampe til nedbrydning af cigaretskod

Samfundsvidenskab: 

Frida Zeng Wei Mortensen fra Vejle Tekniske Gymnasium med projektet: Humors påvirkning i internetmemes på tværs af aldersgrupper VINDER

Irem Demiral fra Odense Katedralskole med projektet: Konspirationsteorier og ideologiens sammenhæng

Isak Sloth Berg-Sørensen fra Aurehøj Gymnasium med projektet: Klimaborgertingets rolle i den grønne omstilling

Sundhedsvidenskab

Elizabeth Otzen fra Aarhus Katedralskole med projektet: P-pillers påvirkning på kvinders stress respons og præsentationsevne VINDER

Erik Bach Ryhl fra Roskilde Gymnasium med projektet: Undersøgelse af mulige rytmeforskelle
mellem symptomatisk og asymptomatisk atrieflimren ved brug af deep learning og attention mapping

Jakob Magnus Schasching fra Sønderborg Statsskole med projektet: Syntetisk letalitet som forklaring på gensidigt eksklusive TET2 og WT1 mutationer

Nominerede 2020 

Humaniora 

Andreas Stausholm Hald fra Aurehøj Gymnasium med projektet: 
Woke Capitalism i Hollywoodfilm

Karen Møller-Munar fra Gefion Gymnasium med projektet: 
Håb i eksistensen - En refleksion med mening i livet

Vincent Balaban fra Rosborg Gymnasium og HF med projektet: 
Poesiens øje

Naturvidenskab: 

Lenore Schøth Bechmann fra Frederikssund Gymnasium med projektet: 
Udvikling af salttolerante afgrøder

Bertil Cold fra Aurehøj Gymnasium med projektet: 
Optimering af solcellers udnyttelse af højenergi fotoner
Bilagene fra opgaven kan rekvieres hos forskerspirer@adm.ku.dk.  

Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen fra Frederiksværk Gymnasium med projektet: 
Optimering af bioproduktion med cyanobakterier

Samfundsvidenskab: 

Freja Apuschkin Hauge fra Roskilde Katedralskole med projektet: 
Mediernes dækning af terrorisme i verden

Marie Lundager Sørensen fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium med projektet: 
Neuromarketing og klimabevidsthed

Signe Marie Roesgaard fra Skanderborg-Odder center for uddannelse med projektet: 
Unges adfærd og frygt i forhold til corona

Sundhedsvidenskab

Laura Klifforth Hemmingsen fra Roskilde Gymnasium med projektet: 
Inkontinens hos unge Voksne 

Margit Anna Brodam fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium med projektet: 
Dansk honning som alternativ til moderne sårbehandling 

Freja Mosegaard Hansen fra Roskilde Gymnasium med projektet: 
Multisensoriske undervisningsmetoder som hjælpemiddel for ordblinde

Nominerede 2019

Den 28. oktober 2019 afleverede 105 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Humaniora, Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 26. november præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer rektor Henrik C. Wegener Årets Forskerspire i hver kategori. Vinderprojekterne er markeret med 'fed skrift'.

De nominerede er:

Humaniora

Anna Ree Andersen fra Køge Gymnasium med projektet:
Arkitektur, Lys og helingsproces

Liv Juhl fra Sønderborg Statsskole med projektet:
Brugen af sønderjysk blandt indskolingselever

Lukas Ballin fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Oldtidens økologi - En økokritisk læsning af Gilgamesh

Naturvidenskab

Malli Segoli fra Roskilde Gymnasium med projektet:
VOPcCl som sensibilisator til TTA fotonopkonvertering i solceller

Marie-Louise Lykke Nielsen fra Vejle Tekniske Gymnasium med projektet:
Space bees - a future necessity

Philip Kierstein Kjærside fra Sankt Annæ Gymnasium med projektet:
Reducering af DNA-skade i planter

Samfundsvidenskab

Asger Mikkelsen fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse med projektet:
Menneskers indflydelse på individets politiske holdning

Maria Beck Gaarde fra Sønderborg Statsskole med projektet:
Placebosøvn

Victor Stegler Halkjær Bjerrum fra Risskov Gymnasium med projektet:
Ugennemsigtige karakterer i gymnasiet - En kortlægning af confirmation bias i karaktergivningsprocessen på den gymnasiale uddannelse.

Sundhedsvidenskab

Emelie Nathalie stefanie Riis fra Gammel Hellerup Gymnasium med projektet:
Sammenhæng mellem allergi og kræft

Kristine Due Hammershøy fra Sønderborg Statsskole med projektet:
Hæmning af spermiogenese vha. inhibering af fosfo-GRTH - Udvikling af en nonhormonel p-pille til mænd

Yasmin El Youssef fra Teknisk Gymnasium Lolland-Falster med projektet:
Laktat som prædisponerende faktor til udvikling af ME/CFSNominerede 2018

Den 29. oktober 2018 afleverede 109 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Humaniora, Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 26. november præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers Årets Forskerspire i hver kategori. Vinderprojekterne er markeret med 'fed skrift'.

De nominerede er:

Humaniora

Eva Marie Elslo fra Vordingborg Gymnasium & HF med projektet:
Fankultur og religion

Mia Cecilie Pedersen fra Rødkilde Gymnasium med projektet:
Den Nonverbale Kommunikations Betydning i den Monotone Samtale

Sofus Matthias Skjærlund fra Gefion Gymnasium med projektet:
Vølvens Stemme - En fonetisk rekonstruktion af Vǫluspá

Naturvidenskab

Mathias Theodor Jul Overby fra Det Internationale Gymnasium, Niels Brock med projektet:
Cops and Robbers

Selina Mølgaard Sønderby fra Odense Katedralskole med projektet:
Regeneration af glykoalkaloid-fri Solanum tuberosum og dennes modstandsdygtighed overfor Streptomyces scabies

Sofie Abildtrup Rasmussen fra Rosborg Gymnasium & HF med projektet:
Reduktion af køers metan-udledning

Samfundsvidenskab

Baltazar Bondo Dydensborg fra Kruses Gymnasium med projektet:
Betydningen af præferencer for valg af teenage-partner - En kortlæggelse og mikroøkonomisk analyse af teenagers præferencer og valg i romantiske anliggender

Cathrine Rask Knøs fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium med projektet:
En finansiel sektor uden hvidvaskskandaler - Blockchain-teknologi som finansiel infrastruktur

Kristoffer Gustavsen Skjærbæk fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse med projektet:
Læringskompetencer og derved indlæring?

Sundhedsvidenskab

Emilie Munk fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium med projektet:
iPSC til behandling af cystisk fibrose med fokus på pancreas

Max Stæhr Wraae fra Middelfart Gymnasium & HF med projektet:
Ekstra sikkerhed til kræftmissil - Glykoproteinet Mesothelin og Glykoformen sialyl-Tn som kombineret-target for CAR T-celle terapi, i behandling af den solide kræftform Pancreatisk Adenokarcinom

Thea Holm Graversen fra Risskov Gymnasium med projektet:
Musikterapi og demens - Effekten af aktiv gruppemusikterapi for svært dementes sociale kompetencer

Nominerede 2017

Den 30. oktober 2017 afleverede 109 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 7. december præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårede departementschef Agnete Gersing fra Uddannelses- og Forskningsministeriet Årets Forskerspire fra hver kategori. Vinderprojekterne er markeret med 'fed skrift'.

De nominerede er:

Naturvidenskab

Claudia C. Lassen fra Sukkertoppen Gymnasium med projektet
Vitamin D3 in Arabidopsis thaliana

Eskild Bækgaard Lauritsen fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Guldnanopartikler til målrettet behandling af kræftstamceller

Mathies C. Ellehauge Henriksen fra Svendborg Gymnasium med projektet:
Detektion og kvantificering af mikroplastik i marinerelaterede forødevareprodukter ved brug af fluorescens

Sundhedsvidenskab

Barda Murtezaj fra Frederisksund Gymnasium med projektet.
Er der forskel på aktiviteten af beløningssystemet hos traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD?

Joakim Palmqvist fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Effekten af stress på Tourettes patienter - kan viden om effekten af stress på symptomer hos Tourettes patienter hjælpe med at forebygge forhøjet ticintensitet

Mia Maribo Rauff fra Vejle Tekniske Gymnasium med projektet:
DNA methylering i GNAS1-genet

Samfundsvidenskab

Emilie Maja Jeppesen fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet:
Unge og stress

Katrine Tegisti Broberg fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Feminismens relevans for ungdommen i det senmoderne danske samfund

Laura Steensgaard Kristiansen fra Marselisborg Gymnasium med projektet:
Unge møder unge i integrationens tegn

Humaniora

Amalie Sofie Priske Flygers fra Falkonergårdens Gymnasium med projektet:
Dåben som aktivt valg - et ungdomsstudie. Kristendommens betydning for danske unge belyst gennem et casestudie af dåben som et individuelt aktivt valg

Jonathan Hvithamar Rystrøm fra Aurehøj Gymnasium med projektet:
Frygt og Facebook. Forholdet mellem unges nyhedsforbrug på Facebook og deres vurderinger af risiko for terror

Milena Simon Christensen fra Rosborg Gymnasium med projektet:
Når ord ikke bare er ord. Leksikalsk densitet og inventar i skriftlig engelsk