Introduktion

'Det har været en fornøjelse at vejlede to forskerspirer. De var utrolig motiverede og arbejdede målrettet - og fik da også afleveret til tiden' (forskerkontakt) 

I Projekt Forskerspirer prøver talentfulde gymnasieelever fra hele landet kræfter med forskning. Formålet med projektet er, at deltagerne udarbejder deres eget forskningsprojekt og får support til dette af universitetsforskere. Projektet har eksisteret siden 1998 og er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Projekt Forskerspirer er en konkurrence, der løber over det meste af et kalenderår. Projektet dækker alle forskningsområder fra humaniora til naturvidenskab og er inddelt i fire kategorier: HUM, SAMF, NAT og SUND. 
Hvert år i december afsluttes projektet med en afsløring af, hvilke forskerspirer fra hvert fagområde, der vinder 20.000 kr. til at udføre sit projekt. I Forskerspirer 2018 gennemførte i alt 109 gymnasieelever fra hele Danmark. 

Elevernes forskningsprojekter
Forskerspiren skal udarbejde et projektforslag til et originalt forskningsprojekt på ca. 5 sider. Her skal projektets problemstilling beskrives med argumentation, teori, litteratur, beskrivelse af empiri og proces. 

Vejledning til eleverne
Eleverne modtager også hjælp fra en lokal gymnasiekoordinator, der opfordres til at bistå eleverne, når der skal findes en forskerkontakt. Den enkelte gymnasiekoordinatorer har gennem hele forløbet en tæt kontakt til "sine" forskerspirer. Undervejs deltager forskerspirerne også i to større seminarer, som skal klæde dem på til at arbejde akademisk.

Vejlederens rolle
Alle forskerspirerne skal finde en forskerkontakt, som de kan rådføre sig med undervejs i processen, der cirke løber fra maj frem mod afleveringen sidst i oktober.
En forskerkontakt rådgiver spiren om litteratur, vinkling af temaet, indkredsning af problemstilling og lignende.
Kontakten omfatter almindeligvis to personlige møder samt et antal e-mails og/eller telefonkontakter. Det kan være en god idé at afstemme forventningerne til kontaktens omfang, inden man går i gang med samarbejdet - og fremgangsmåden er individuel i hver enkelt tilfælde.