Info til forskerkontakt

Projekt Forskerspirer er et landsdækkende talentprogram for elever, der går i 2. g eller 1. år på HF. 

Alle elever (som vi efter deres tilmelding kalder spirer) skal finde en forskerkontakt, som de kan rådføre sig med undervejs i deres forskerspireforløb, der løber fra maj frem mod afleveringen af deres projekt sidst i oktober.

Du kan være forskerkontakt, hvis du er har en Ph.d.-grad eller er Ph.d.-studerende. 

Forskerkontaktens opgave er at vejlede spiren om litteratur, metode, afgrænsning og lignende.

Forskerkontakten og spiren aftaler indbyrdes, hvordan og hvor ofte de har kontakt. Vi anbefaler dog, at kontakten består af minimum 2 personlige møder.

Som forskerkontakt er du altid velkommen til at henvende dig til Forskerspirersekretariatet med spørgsmål og sparring.

Læs mere om det at være forskerkontakt i denne PDF (dansk).

Read more about being researcher contact in this PDF (english).