Info til koordinatorer

Som koordinator er det din opgave at

  • udvælge elever fra dit gymnasium, som kan deltage i Projekt Forskerspirer.
  • være bindeled mellem dine spirer og Forskerspirersekretariatet.
  • løbende informere dine spirer om vigtige tidsfrister og aktiviteter.
  • støtte dine spirer i deres arbejde og særligt i at etablere kontakt til en forsker. 
  • løbende være i dialog med Forskerspirersekretariatet og fx give besked, hvis en spire vælger at afbryde sin deltagelse eller skifter forskerkontakt.

Som koordinator er du altid velkommen til at kontakte Forskerspirersekretariatet, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål.

Koordinatorens opgaver

Tilmelding af gymnasier 
Som det første skal dit gymnasium tilmelde sig Projekt Forskerspirer. Ved årsskiftet modtager gymnasiet en invitation til det nye forskerspirer-år. I invitationen er der information om, hvordan gymnasiet tilmelder sig. Når gymnasiet er tilmeldt, vil al kommunikation foregå direkte mellem Forskerspirersekretariatet og koordinatoren.

Deltagelse i koordinatormøde i januar
Hvert år i januar inviterer Forskerspirersekretariatet til koordinatormøde. Det foregår typisk online og er et tilbud til både nye og erfarne koordinatorer. Formålet er at give overblik over projektets årshjul og lejlighed til at møde koordinatorer på andre gymnasier. Der er også mulighed for at give feedback og få sparring, fx til rekruttering af spirer. 

Rekruttering af spirer
Det er koordinatorens opgave at udvælge de elever, der kan deltage i Projekt Forskerspirer.

Der kan være mange muligheder for rekruttering. Det kan fx foregå ved hjælp af informations- og inspirationsmøder, involvering af faglærere eller individuelle opfordringer og samtaler.

Forskerspirersekretariatet hjælper meget gerne med sparring i forhold til rekruttering og kan også bidrage med materiale.

Forskerspirersekretariatet kan også tilbyde at lave inspirationsmøder online, hvor vi fortæller om projektet til interesserede elever. Det vil typisk foregå efter skoletid i februar. 

Koordinatorens støtte til spiren

Indsendelse af projektbeskrivelse
Det første, spiren arbejder hen imod, er at indsende sin projektbeskrivelse i marts. Her kan koordinatoren fx hjælpe med idégenerering, sparring i forhold til litteratursøgning og at få indsendt projektbeskrivelsen rettidigt.

Københavnermøde og Aarhusmøde
I løbet af året afholder Projekt Forskerspirer to fysiske arrangementer. Det er en forudsætning for spirernes videre deltagelse i projektet, at de deltager i møderne. Koordinatoren er også meget velkommen til at deltage i det første arrangement i København, men det er ikke et krav.

Det kan også være en fordel at følge op med sine spirer efter arrangementerne.

Indmelding af forskerkontakt
I juni skal spiren indmelde sin forskerkontakt. Mange spirer kan få brug for støtte i at finde en forskerkontakt og lande en aftale. Det kunne fx være hjælp til at finde frem til institutioner, der forsker indenfor spirens område, eller til at søge i videnskabelig litteratur med henvisninger til forskere.

Det er spirens ansvar at lande en aftale og sammen med forskerkontakten beslutte, hvordan kontakten skal foregå.

Spiren vil som led i Projekt Forskerspirer blive godt klædt på til at finde og kontakte forskere. Derudover kan både spire og koordinator altid kontakte Forskerspirersekretariatet med spørgsmål og sparring.

Præmie- og afslutningsarrangement
Som afslutning på Projekt Forskerspirer afholder Forskerspirersekretariatet et arrangement, hvor vi kårer vinderne og fejrer alle de spirer, der har deltaget. Vi kårer også Årets Koordinator. Det er en festlig dag, hvor vi altid håber på at se så mange koordinatorer som muligt.

Årshjul for Projekt Forskerspirer
Du kan altid besøge årshjulet, hvor du kan læse meget mere om de enkelte arrangementer og finde vigtige frister.