Om Forskerspirer

Talentprogram drevet af KU og AU

Projekt Forskerspirer administreres af Københavns Universitet. Projektet er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Aarhus Universitet er samarbejdspartner.

Projektet løber over 10 måneder fra marts til december.

Forløb og fagligt udbytte

Undervejs i forløbet bliver deltagerne tilbudt en række faglige tilbud, som klæder dem på til at udvikle deres ide og skrive deres synopsis. Vi mødes blandt andet til Projekt Forskerspirers to store seminarer på henholdsvis Københavns Universitet (forår) og Aarhus Universitet (efterår). På seminarerne får deltagerne blandt andet

  • indsigt i, hvordan man arbejder akademisk.
  • inspiration til at udvikle deres projekter gennem foredrag med forskellige forskere.
  • mulighed for at ideudveksle og modtage feedback.
  • socialt samvær og mulighed for at skabe fagligt netværk.

I Projekt Forskerspirer er det et krav, at deltagerne har tilknyttet en forskerkontakt. Gennem forløbet klæder vi deltagerne på til at finde og kontakte de forskere, som forsker indenfor deltagernes valgte emne.

Forløbet er lagt an som en konkurrence. Det betyder, at vi til slut i forløbet nominerer deltagerne med de bedste synopser til prisen som Årets Forskerspirer. Vinderne indenfor de fire kategorier (Humaniora, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab) vinder hver 20.000 kr.

Gennem forløbet skal alle deltagere overholde Projekt Forskerspirers ordens- og samværsregler.

Elevernes deltagelse er gratis

Det er gratis for gymnasierne at have deltagere med i Projekt Forskerspirer, og der er i udgangspunktet ikke loft over, hvor mange elever et gymnasium kan tilmelde.

Gymnasiernes udgifter i forbindelse med deltagelse er

  • arbejdstid til gymnasiets koordinator (gymnasielærer eller talentansvarlig).
  • udgifter til transport til Projekt Forskerspirers to seminarer og afslutningsarrangement.
  • udgifter til eventuelle lokale arrangementer på gymnasiet.