Projektbeskrivelser for kategorien Sundhedsvidenskab 2018 – Københavns Universitet

Projekter 2018

 • Alternativ Muskelfibre Test

 • Antagonist for T-lymfocytter som behandlingsmetode af Alopecia

 • Arvelig sygdom med fokus på Hypofosfatæmisk rakitis

 • Autoimflammatorisk respons i relation til bakteriemigrering.

 • Beckers muskeldystrofi (BMD) og behandlingsformer

 • Behandling af de negative symptomer hos Skizofrene

 • Behandling af nervesygdomme ved brug af medicinsk cannabis

 • Det glymfatiske system - Forebyggelse af Alzheimers gennem søvnterapi

 • Epilepsi og neurologi

 • Er der en sammenhæng mellem ABL-kinaser og fremkomsten af osteolytiske metastaser i brystkræft?

 • Er mutationer i Tregs skyld i autoimmune sygdomme?

 • Forbedret reparation af cancer stamceller ved tilførsel af Huntingtin Associated Protein 1

 • Forholdet mellem tarmens bakterier og hjernen

 • Følgesygdomme ved skoliose

 • Genopbygning af tandens emalje

 • Hvordan kan kroppen blive immun over for infektioner og virus og bekæmpe de medførende sygedomme uden ekstern lægehjælp?

 • Hvordan løses problemet med bakteriers voksende resistens overfor antibiotika?

 • Hvordan påvirkes sklerose af behandling med cannabisolie?

 • I mit forskerprojekt vil jeg gerne undersøge, om man ved at kende den menneskelige hjernes biologi, og ved at kigge på ydre påvirkning, kan bestemme individets reaktion i forskellige situationer.

 • I relation til behandling af Alzheimers, vil jeg undersøge de rutinemæssige samt finde om der kunne være alternative former for behandling.

 • Inducerede pluripotente stamceller til behandling af cystisk fibrose

 • Jeg vil undersøge hvilken langvarelige effekt slag til hovedet i forskellige sportsgrene har og hvad der kan gøres for at mindske hjerneskader forsaget i sport.

 • Kan diagnosticeringen af psykopati forårsage en avancering af de fysiologiske forandringer?

 • Kan kumarin analoger bane vejen for fremtidens kræftbekæmpende midler?

 • Kan man måle skizofreni?

 • Kloning til en bedre forståelse af os selv

 • Koffein, sukker og søvns indvirkning på gymnasieelevers indlæring

 • Kost og livskvalitet

 • LED’s påvirkning på hyppigheden af anfald hos migræne patienter

 • Medicin som bekæmper epilepsi uden bivirkninger.

 • Mikromiomet og dets sammenhæng med psykiske lidelser

 • Miljømæssige faktorers effekt på fremskydning af pubertetsalderen

 • Miljømæssige påvirkninger for udvikling af cøliaki hos mennesker med HLA-DQ2/DQ8-

 • Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom

 • Motion som middel til at formindske reduktionen i neurogenese som resultat af antibiotikakur

 • Musikkens påvirkning af hjernen

 • Musiks effekt på husdyrs adfærd

 • Musiks indvirkning på menneskets følelser

 • Myostatin som lægemiddel

 • Myter og muligheder ved stamceller: Er stamceller kuren mod neurodegenerative sygdomme?

 • Placebo forandrer hjernen og stilner depression.

 • Probiotikas indvirkning på forebyggelse og bekæmpelse af allergi

 • Råvarer i rummet – en (g)astronomisk revolution

 • Stoppe beskadigelse forårsaget af kortisol

 • Undersøgelse af Persistens hos bakterier