Projektbeskrivelser for kategorien Samfundsvidenskab 2017 – Københavns Universitet

Projekter 2018

 • Sociale og økonomiske konsekvenser af mobning på ungdomsuddannelser 1D

 • Afhængighed af elektroniske midler

 • Autisme - mulige årsager, der kan fremme forståelsen af autisme og dets symptomer hos piger

 • Betydningen bag kønnets definition.

 • Bliver man voldelig af at se ishockey?

 • Bliver menneskets empati påvirket af digitaliseringen?

 • Cirkulær økonomi

 • Dans' betydnin for børns udvikling

 • De Europæiske Konvergens- og budgetkrav i et føderalistisk perspektiv

 • De unges uddannelses-paradoks i Spanien

 • Demokrati i Damnark

 • Den tertiære socialiserings indflydelse på det postfaktuelle samfund

 • Det moderne individ og parti affiliering

 • Disruption af den juridiske profession.

 • Ekstrem maskulinitets indvirkning på det senmoderne samfund

 • Er den danske grønne energi omstilling skadelig for de danske virksomheder?

 • Er det et problem for unge at afklæde sig og bade i omklædningsrum og hvorfor?

 • Er holdningen til overvågning i Danmark afhængig af borgernes demografi (alder, køn, uddannelse mm.)?

 • Fordele som følge af at være udvekslingsstudent

 • Forebyggelse af ungdomskriminalitet

 • Fremmedhad og sammenhold i samfundet

 • Giver positive eller negative kampagner det bedste valgresultat

 • Hvilken betydning har retorik for den politiske debat?

 • Hvilken indvirkning har de lave renter på værdiansættelsen og risikoen på aktier samt andre investeringsobjekter

 • Hvordan bliver unge mennesker påvirket af det sociale medie YouTube, herunder hvilken betydning det kan have for dem i fremtiden.

 • Hvordan kan den almene borger bidrage til - i et hvis omfang - at forhindre den globale opvarmning?

 • Hvordan kan human kapital optimere virksomheders konkurrenceevne/produktivitet?

 • Hvordan øremærket barsel for mænd påvirker lønforskellen mellem mænd og kvinder

 • Indflydelsen af ”middelmådighed” på generation Y (millennials) og deres trivsel i henhold til valg af uddannelse samt politisk orientering.

 • Internettets indflydelse på politisk ekstremisme

 • Kan læringsstile gøre undervisning mere effektiv?

 • Kan religion forbedre unges præstationsevner?

 • Kropsidealer og instinkter omkring føde

 • Kryptovaluta – et opgør med traditionel valuta?

 • Kvantificeret teenage-kærlighed

 • Levevilkår for indvandrerkvinder i det danske samfund

 • Livet under både den danske og kinesiske kultur og dens påvirkning af ens identitet

 • Meditation i gymnasiet

 • Meningsdannelse blandt danskere ud fra massemediernes objektivitet og dækning af vigtige

 • Mentaltræning og toppræstationer i dansk dame elitehåndbold

 • Mindfulness' påvirkning på gymnasieelevers læringsparathed og derved mulighed for øget faglige præstationer.

 • Motivation i det danske samfund

 • Neuromarketing - manipulation af forbrugeradfærd

 • Nøgenbilleders betydning for det enkelte menneske og samfundets reaktion

 • Oligopol-prisdannelse på det danske marked med udgangspunkt i Game Theory

 • Politiske begivenheder samt indflydelse fra ligesindede ideologiske og politiske interesser

 • Religionens rolle i risikosamfundet

 • Skader karrierepolitikere vores demokrati?

 • Skal EU skabe en fælles medborgeridentitet for at sikre unionens fremtid?

 • Spilteoretisk Investeringsmodel

 • Stoffer som identitetsdannelse

 • Stress reducerende faktorer for gymnasieelever

 • Teknologiens påvirkning på sociale relationer

 • Tosprogede unge i Danmark

 • Unge og kriminalitet

 • Unge og kriminalitet

 • Ville en decentraliseret økonomi, gøre staten overflødig?

 • Årsag til høj kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere ift. etniske danskere trods korrigering for socioøkonomiske forskelle.