Projektbeskrivelser for kategorien Samfundsvidenskab 2017

Projekter 2017

 • 'Identitetsdannelse', som fag i gymnasiet?

 • Algoritmer på de sociale medier og dets betydning for demokratiet

 • Befolkningstilvækst

 • Bevidsthed under hjertestop

 • Brugen af økonomiske sanktioner som magtmiddel i international politik

 • Bæredygtighed i nutidens arkitektur

 • De skjulte talenter skal frem på arbejdsmarkedet

 • Demokrati, magt og legitimering hos organisationen Danske Skoleelever

 • Er alder bare et tal?

 • Er dagdrømmernes tid forbi?

 • Er demokrati økonomisk optimalt?

 • Er der en sammenhæng mellem gymnasieelevers familiemønstre og stressniveau?

 • Et moderne meritokrati i praksis

 • Fake news i relation til populisme

 • Gymnasieelevers opfattelse af præstationskulturen og hvordan denne håndteres

 • Gør selvdiagnosticering og tests os mere syge eller raske?

 • Har den ulandsbistand Danmark sender ud af landet en positiv økonomisk effekt på Danmarks egen økonomi?

 • Hul i skattekassen 13 Hvordan kan pengene hentes fra skatteskjul, og hvordan forhindres snyd i fremtiden?

 • Hvad ligger til bagrund for, at nutidens unge er mere depressive end tidligere generationers unge?

 • Hvor meget spillerum er der for fortolkning i danske love.

 • Hvorfor bliver flere og flere unge diagnosticeret med psykiske lidelser, er der en sammenhæng mellem dette og placeboeffekten, og hvordan kan vi forebygge dette i fremtiden?

 • Hypergami & ægteskab i det senmoderne samfund

 • Kan Danmark lære af Canadas succesfulde integrationshistorie?

 • Kan man få nemmere ved et fag, hvis man skifter fra at tage noter på computeren til at tage dem i hånden?

 • Kinas økonomi med udgangspunkt i Varieties of Capitalism

 • Klasseinddeling i uddannelsesinstitutioner

 • Konkurrenceklassen

 • Konsekvenserne af 19bevidsthed 19 i det psykiatriske system

 • Kritisk sans på skoleskemaet

 • Kropsprog: nøglen til et lykkeligere liv.

 • Køkultur - et værdifuldt fænomen, eller en udviklingsmæssig blindtarm.

 • Ligestilling indenfor køn i virksomheder

 • Ligestillingsdebattens relevans i det senmoderne danske samfund

 • Mikrotrends opståen og måden de kommer til udtryk på

 • Mobning blandt børn og voksne i det 2100 århundrede

 • Nationalismen truer Vesten: Er demokratiet i fare?

 • Politisering af virksomheder og hvilken indflydelse det har på det repræsentative demokrati

 • Selvtægt og retsfølelse

 • Skal demokratiet være for alle?

 • Skal pensionsalderen differentieres?

 • Sociale dynamikker og pick-up lines

 • Sociale medier og omklædningsrummet: hvorfor tør vi ikke afklæde os?

 • Sociologisk forårsagede selvmords og selvmordsforsøg med løsningsmetoder

 • Søskende rivalisering i barndommen

 • Talentdyrkelse: Betydningen af at udvikle et talent

 • The power of light

 • The revolution will not be glorified

 • Ud med ulandsbistand

 • Undersøgelse af privates optimale valg af investeringsforvaltning

 • Unge og stress

 • Værktøjskassen

 • Økonomiske og politiske konsekvenser af et dansk Brexit.