Projektbeskrivelser for kategorien Samfundsvidenskab 2016

Projekter 2016

 • Biologisk medicin - kan et behandlings-begreb påvirke omverdens opfattelse af sygdommens alvor?

 • Blød magt og dets betydning for USA’s status som stormagt i det 21. århundrede.

 • Brydning af den negative sociale arv

 • Centrale temaer og argumenter i den britiske debat i forbindelse med afstemningen om udtrædelse af EU

 • Danske partier og ideologi

 • De sociale indvirkningsprocessers påvirkning af den individuelles faglighed

 • Demokrati, altid den ideelle løsning?

 • Den sociale arv i dagens Danmark - kan vi løse problemerne?

 • Det politiske systems påvirkning af vælgerne

 • Det skal være sjovt at gå i skole!

 • Effekten af kostumets priming effekts på adfærd og selvforståelse

 • En undersøgelse af økonomiske bobler på aktiemarkedet og deres betydning for den økonomiske udvikling

 • Er det muligt at måle hvor kræftfremkaldende et stof gennemsnitlig er? Og er det muligt at formidle videre på en let overskuelig måde?

 • Forskelle på konflikten i Georgien og konflikten i Ukraine som forklaring på forskellige sanktioner.

 • Forskellen mellem vest- og østeuropæiske medlemslandes holdninger og interesser i EU

 • Fremmedhad - Danmark som et "os og dem" samfund

 • Har børns omgang med Ipads en hæmmende påvirkning af deres kreativitet og impulsivitet?

 • Har ungdommen fralagt sig fællesskabet

 • Hvad er penge, og hvor kommer de egentlig fra?

 • Hvilke fordele er der ved et klasse-/skoleskifte for folkeskoleelever mellem 6. og 7. klasse?

 • Hvor går grænsen for dyrs menneskeliggørelse?

 • Hvor stor en indflydelse har social arv på et så lige samfund som Danmark?

 • Hvordan får vi bedst muligt integreret flygtninge samt får dem i beskæftigelse?

 • Hvordan påvirkes skilsmissebarnets identitetsudvikling af barnets forhold til henholdsvis den biologiske forælder og dennes stedfortræder i en sammenbragt familie

 • Hæmmer de danske masseuniversiteter muligheden for, at vi kan blive en forskernation i verdensklasse? Eliteuniversitetet vs. masseuniversitetet.

 • Hævnporno - et tegn på udefinerede grænser?

 • ISIS påvirkning på Tunesiens økonomi

 • InFood

 • Indfasning af uledsagede flygtningebørn

 • Konkurrencestatens effekt på studerenes tankemønstre.

 • Konsekvenser af besparelser på gymnasierne med fokus på udsatte grupper i samfundet

 • Løgn, spin og vinkling i den politiske samtale

 • Manglen på motivation til deltagelse på STX

 • Menneskets monogame ideal i et individualiseret samfund

 • Musikkens effekt på opmærksomhed og hukommelse hos unge mennesker med ADHD/ADD

 • Næstekærlighed i en globaliseret verden

 • Private investorers ageren i markedet som følge af vidensdeling og aktiefora.

 • Seksualitet og tiltrækning

 • Sikkerhedspolitik – Baltikum i centrum

 • Socialklasser og Ostehøvle

 • Storbritanniens national identitets rolle i deres deltagelse i EU-samarbejdet

 • Undersøgelse af danske kommuners mulighed for effektivitets udvikling

 • Undersøgelse af forskellen i afkastningsgraden per krone investeret i flygtninges og indfødte danskeres uddannelse i Danmark.

 • Unge og valg - Hvad virker?

 • Why is there a difference in people's reaction when we change something about ourselves, and how does their reaction affect us?

 • Ændring af uddannelsessystemet som vi kender det.