Projektbeskrivelser for kategorien Humaniora 2016

Projekter 2016

 • Betydningen af Islamisk Stats fremkomst for yderfløjspartierne

 • Dansk litteraturs foranderlighed: 'Os og Dem' problematik

 • De amerikanske primærvalg: retorik og 'bullshit'?

 • Et studie i litterære tolkninger af synd

 • Etik og Moral i Science Fiction

 • Har ungdommen fralagt sig fællesskabet

 • Hukommelse og grammatik - Forringer en manglende grammatisk forståelse evnen til at huske det, man læser?

 • Hvilken appel har eksistentialismen i det senmoderne samfund?

 • Hvordan kan museerne forbedre deres formidling?

 • Hvordan udeladelsen af gestik påvirker en samtalesituation

 • Jeg forstår ikke mit eget sprog

 • Næstekærlighed i en globaliseret verden

 • Personligt navn; identitet eller mærkat?

 • Retstavningsnazisme

 • Social Darwinismes effekt på Afrika

 • Sonderkommando 13 bødlens håndlangere

 • Sort Snak: Moderne poesi og sindssyge

 • Terrorhandlingers indvirkning på islamisk religionskritik i litteratur

 • Transhumanisme - Hvor langt vil du gå?

 • Tysk eller spansk i gymnasiet?

 • Undersøgelse af den effekt, det teknologiske liv har på millenial-generationens evne til at forstå kunst.

 • Unges sproglige adfærd i fan-kulturer på de sociale medier