Projektbeskrivelser for kategorien Samfundsvidenskab 2015

Projekter 2015

 • 1DConvergent thinking 1D 19s hæmmende effekt på kreativiteten

 • BRIKS- og NEXT 11 økonomiernes fremtidige indflydelse på den internationale magtpolitik

 • De økonomiske effekter på den danske shippingsektor som følge af den globale opvarmning

 • Den danske fastkurspolitik og dens påvirkning på det danske samfund

 • Det Vestromerske riges fald, med perspektivering til andre supermagters nedgang

 • Dynamik som redskab til motiverende undervisning

 • Effekten af fængselsstraf

 • Er Taylor 19s rule løsningen for Grækenland?

 • Er privatlivet dødt?

 • FN og konflikten mellem menneskerettigheder og staters suverænitet

 • Flygtningekvinders integration i det danske samfund

 • Gavner internetbrug den danske gymnasieundervisning? - En sammenligning af det danske gymnasie og den engelske sixth form

 • Hjerneskade i familien

 • Holdningspåvirkning af unge muslimer - mediernes effekt og ansvar

 • Hvad ligger til grund for, at nogle ikke vil være organdonorer?

 • Hvilken rolle har læreren og hvilken rolle kan læreren indtage ift. elevers motivation i folkeskolen?

 • Hvor stor en effekt har brands og produkter på vores identitetsdannelse og selvopfattelse?

 • Hvordan MMO-spil kan bruges som økonometriskeundersøgelsesværktøj

 • Hvordan kan aktiv dødhjælp være en samfundshjælper?

 • Hvordan kan vi stoppe den ulighed som der findes i Danmarks velfærdsstat, så alle har de samme muligheder i forhold til uddannelses? Findes der en forskel ved vores viden i forhold til vores geografiske placering?

 • Hvorledes påvirkes indlæring af stilhed i undervisningsmiljøet?

 • Integration mod radikalisering - tid til at tænke i nye baner?

 • Integrationens dilemmaer 13 radikalisering blandt unge i Vesten

 • Kan man mindske kriminalitet og arbejdsløshed i særligt udsatte boligområde ved at ændre på miljøet?

 • Kan neuropsykologien understøtte brugen af græske hukommelsesteknikker i skolens mindste klasser?

 • Karakterer i gymnasiet

 • Kollektiv adfærd versus individualistisk adfærd

 • Labre larver - insekter som ressource

 • Mennesket bag samfundsstrukturen - det senmoderne samfunds udvikling

 • Metode - Forudsigelser af naturressourcer

 • Missing Link

 • Motivation med henblik på højt begavede i det danske skolemiljø

 • Nigeria som olieproducerede fattigt land

 • Olieprisernes påvirkning på grøn energi i Danmark

 • Overdiagnosticering - en undersøgelse af mulige kontraproduktive (utilsigtede negative) virkninger af den omfattende diagnosticering af mentale sygdomme

 • Rampelyset 13 Nu ikke kun for de kendte

 • Reducering af angst vha speciel muskeltræning

 • Undertrykkelse i Hviderusland

 • Xenofobi som følge af terrorangreb