Projektbeskrivelser for kategorien Humaniora 2015

Projekter 2015

 • Befrielsesteologi i nyere Latinamerikansk historie

 • Computerspil: Underholdning for børn eller værktøj til uddannelse?

 • Den store omskrivning - Hvor meget af kristendommen blev ændret af de tidlige kirkefædre og hvorfor?

 • Det danske sprogs anvendelighed i forskellige skønlitterære genrer

 • Er billedkunsten for alle?

 • Fængslets filosofiske berettigelse

 • Færøerne (HUM/SAMF)

 • Hvilke faktorer forårsagede politisk uro og massemord under Den Franske Revolution?

 • Hvilken effekt har mnemoteknik?

 • Hvordan bliver voldelige forhold romantiseret i moderne litteratur – og har det en indvirkning på os?

 • Hvorfor nægter medierne at vise forskellige synsvinkler?

 • Intonation i 'mm' på forskellige sprog

 • Kan elevens indlæring- og koncentrationsevne forbedres og styrkes vha. Walk 19n 19Talk og kuglerammer? 13 Et spørgsmål om den aktive undervisnings effekt og virke.

 • Klassisk musik i børnehavers læringsprocesser

 • Konkurrencesportens fordele

 • Kunstens påvirkning på mennesket og dets hverdag

 • Kvinders objektivisering gennem det daglige sprog og konsekvenser deraf

 • Kvinders rolle i vikingetiden

 • Ligestilling anno 2015 - hvorfor er der stadig flere mandlige end kvindelige topledere?

 • New Age og spiritualitet - fra religiøst fællesskab til religiøs individualitet?

 • Ordet fucks brug og betydning i den danske ungdomskultur, samt forskellen på betydning i ældre aldersgrupper

 • Platon og os

 • Påvise Egoismen, med hensigt på manglende ingiben i prostitution

 • Religion i det senmoderne samfund

 • Skønlitteraturens indvirkning på det introverte menneske

 • Våbenindustriens indvirkning på europæisk storpolitik i tiden fra 1871-1914.

 • Åbenbaringernes anatomi: Epilepsiens rolle i religiøse og litterære åbenbaringer med fokus på Lewis Caroll og evangelisten Johannes.