Projekter 2014

 • Aktiv dødshjælp, god eller ond handling?

 • Bedre indlæring ved musikkens hjælp

 • Børnehave eller vildmark 13 Menneskets forhold til tryghed og frihed

 • City of London igennem historien

 • Den unuancerede sprogbrugs udtryk

 • Det gyldne snits og æstetikkens indvirkning på vores valg

 • Det latinske alfabets integrering i Danmark

 • En sammenligning af den romerske legionær og den græske hoplit

 • En undersøgelse af sammenhængen mellem den antikke borgers private og offentlige, professionelle liv.

 • Er homoseksualitet foreneligt med Islam?

 • Fascistiske tendenser i Konservativ Ungdom i 1930 19erne

 • Har den unge generation en tendens til at fremstille sig selv så unikke og specielle, gennem bl.a. deres udseende, beklædning m.m. at det ender ud i ensartethed?

 • Humor og satire i indvandrerdebatten 13 konstruktivt eller demotiverende?

 • Hvilken sammenhæng er der mellem vulgærlatin og det moderne franske talesprog?

 • Kosmopolitisme i Antikken

 • Kulturtab ved sprogdød

 • Magtpolitik på Harald Blåtands tid - analyse af forskellen mellem trelleborgene og Jelling-anlægget

 • Med nysgerrighed belyser vi verden - En idé til forbedring af den naturlige nysgerrighed i de danske folkeskoler gennem videoer

 • Musikken som kommunikationsredskab og påvirkning på individuel udvikling og identitet

 • Musiksmag og risikovillighed

 • Ordenes betydning - en demokratisk affære?

 • Religion og etik i det moderne samfund

 • Religion som fællesskab

 • Repræsentation af demografiske grupper i amerikansk film og tv

 • Repræsentation og refleksion i Inger Christensens værker

 • Sammenligning af personificeret kontrolleret ild i Græsk og Nordisk mytologi

 • Teknologiens påvirkning på vores kreative evner.

 • The alien Stoicism of Star Trek

 • Traditionen for diktatoriske styrer i Østeuropa, og bruddet af denne tradition med specielt fokus på den aktuelle revolution i Ukraine.

 • Undersøgelse om neuroæstetikkens påvirkning på læring

 • Vikingetidens påvirkning i det senmoderne samfund

 • Øger bilingvisme intelligens og indlæringsevner?