Projekter 2013

 • 19Hybridgenrens 19 betydning for menneske og samdfund

 • 1DWhat 19s going on in London? 1D 1DCopenhagen 1D 13 Et sociologisk perspektiv på Norden som trend i Storbritannien

 • Afrika, det næste Asien?

 • Alkoholismes påvirkning på opvæksten

 • Bekæmpelse af arbejdsløshed

 • Betydningen af det non-verbale sprog i børns opdragelse i forhold til de forskellige sociallag

 • Betydningen af kropssproget i undervisningen

 • Breaking the poverty trap in Burkina Faso

 • Cafépenge? - en diskursanalytisk undersøgelse af mediernes italesættelse af SU'en til hjemmeboende unge

 • Computerspil, kan det bruges til noget?

 • Danmark i en brydningstid 13 en velfærdsstat, der har spillet fallit?

 • Danmarks medlemskab i EU 19s effekt på danskernes nationalfølelse

 • De danske medier: 'Den fjerde statsmagt' eller problem for demokratiet?

 • Den økonomiske krises påvirkning i EU 19s udvikling og problemstillingerne udviklingen medførte for samarbejdet

 • Det indlejrede paradoks i det liberale demokrati

 • Det lykkelige liv

 • E-politics 19 og mediernes indflydelse på deltagelsen i demokratiet

 • En Revurdering af Vores Nuværende Undervisnings-Paradigme

 • En befolkning på piller: Kan medicin erstatte motion?

 • Er adoptering af de danske værdier en essentiel faktor for en vellykket integration?

 • Er den kvindelige seksualitet, som et produkt af vores normer i samfundet, stadigvæk i dag mere tabubelagt end den mandlige?

 • Er der en sammenhæng mellem en given elevs selvtillid og de karakterer, som han/hun opnår?

 • FOMO 13 Når Cyber-Space tager over

 • Forandringsparathed og overlevelse

 • Forskellige politiske systemers betydning for gruppedynamikker

 • Fremtidens udbetaling af velfærd - konjunkturafhængige dagpenge

 • Har vi fuld pressefrihed i Danmark?

 • Holdningen til humanitære konsekvenser ved krig og sult vs. humanitære konsekvenser ved atomkraft

 • Hvilke konkrete processer i de unges sind påvirker unges valg af videregående uddannelse?

 • Hvilke konsekvenser har EU 19s flygtningepolitik for flygtningene og deres muligheder, og kan det gøres bedre?

 • Hvilken betydning får et britisk exit for resten af det europæiske fællesskab?

 • Hvilken udvikling går EU fremtiden imod med som konsekvens af den økonomiske krise, og hvilke begreber samt integrationsteorier kan anvendes til denne undersøgelse?

 • Hvorfor udvikles politisk ekstremisme i krisetider?

 • Højreekstremisme og økonomisk recession: Risiko for krig?

 • Ideen om en nationalstat, der samles på et aldrig før afgrænset område, med udgangspunkt i den italienske republik

 • Identitetsdannelse i det multikulturelle samfund

 • Identitetsskabende virkelighedsperception

 • Indvirkningen af moderne undervisningsteknologi på børn i folkeskolen

 • Interaktioner mellem etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund

 • Kan en ny lov om frihandel mellem EU og USA resultere i øget velstand?

 • Kan heldagsfolkeskole hjælpe børn med at bryde den sociale arv?

 • Kan nudging få unge til at indtage en mere bæredygtig kost?

 • Kommunalvalget i Lolland kommune 2013

 • Kommunikatotrisk adfærdsændring i det senmoderne samfund

 • Konsekvenser af udfasning eller afskaffelse af landbrugsstøtten

 • Konstatering af dysleksi (ordblindhed)

 • Kooperativer - en diskursanalyse

 • Kropssprog og mikro-udtryk - hvor vigtigt er det?

 • Lykke og multikulturalisme

 • Manipulation af hukommelse og muligheder inden for sygdomsbehandling

 • Mediernes indflydelse på unges sprog

 • Mediernes udvælgelse af nyheder

 • Menneskets tilskyndelse til at følge flertallet

 • Mobning 13 hvordan kommer man videre?

 • Mønsterbrydere i et socialt belastet område - i et socialpsykologisk perspektiv

 • Optimering af samarbejdskultur i danske virksomheder

 • Problemer ved patentlovgivning og IT-firmaers og Non-Practicing Entities omgang med patenter

 • Protectionism with special focus on maintaining economic stability within the EU

 • Påvirker samvær med kæledyr børn med ADHD 19s koncentrationsevne?

 • Påvirker vejret menneskers psyke?

 • Påvirkning af den enkeltes indlæringsmuligheder gennem klassekammeraternes forventninger

 • RPG 19s betydning for danskerne

 • Relationen mellem størrelsen af velfærdstaten og mængden af aktuel velfærd i et land

 • Retorikken under den iranske revolution

 • Sammenhæng mellem politisk hast og fagligt udbytte

 • Sammenhængen mellem forældres accept og børns identitet

 • Sammenhængen mellem unges identitetsdannelse og fritidsinteresser

 • Sammenstødet mellem den aboriginale kultur i og den europæiske samfundsudvikling i Australien

 • Skaber Danmarks sociale system 1Dden social taber 1D?

 • Socialiseringens indflydelse på unges identitetsdannelse og muligheder i det senmoderne samfund

 • Socioøkonomiske forholds betydning for barnets videre indlæring

 • Spaniens økonomiske krise

 • Stress i forhold til sundhedspolitik og folkesundhed

 • Studie i introvertes indlæring med henblik på videreudvikling af indlæringsværktøjer i skolen

 • Succes-historier i dansk integration

 • Svækker Janteloven dansk arbejdskrafts globale konkurrenceevne?

 • Tiltag for styrkelse af social trivsel blandt ansatte i virksomheders betydning for disse ansattes individuelle og kollektive produktivitet

 • Traumer med fokus på flere lag af traumer og på den individualistiske opfattelse, med en fælles oplevelse som udgangspunkt

 • Ungdomskulturens dominans i det danske sprog

 • Unges valg af uddannelse og statens pres derpå

 • Vores Unikke Subkultur