Projekter 2013

 • Afhænger unges vilje til at beskytte miljøet af forholdet som man har haft til naturen i barndommen?

 • Anglificering af det danske sprog

 • Brug af gestus i forbindelse med indlæring af grammatik

 • Dagslys i moderne dansk offentlig arkitektur

 • Den Spartanske styrerform

 • Den hæbraiske bølge 13 En historisk analyse, forklaring og perspektivering.

 • Det eksistentialistiske begreb Angst i Albert Camus 19 værker

 • Dialogens udfordring i et individualiserede samfund

 • En dybtegående gennemgang af hhv. diverse sprog og definitionen på, hvad et sprog egentlig er, og hvor grænsen egentlig befinder sig

 • En undersøgelse omhandlende skellet mellem kulturen og kristendommen i Danmark

 • Fantasy-genren i det senmoderne samfund

 • Forbedring af danskernes fremmedsprogkundskaber

 • Følgevirkninger af de europæiske landes koloniseringsmetoder i henholdsvis Nordamerika og Latinamerika

 • Hammershøis malerier 13 formsprog, effekt og budskab

 • Har den evangelisk-lutherske religionskultur blandt unge danskere ændret sig i de seneste par generationer?

 • Har vores traditionelle ideologier en gyldighed i vores moderne samfund?

 • Hvad gør at et skønlitterært værk kan betegnes som indbegrebet af sin tid?

 • Hvad nu hvis kunsten er blevet tolket forkert?

 • Hvordan er sprog med til at danne vores identitet?

 • Hvordan kan talentudviklingen integreres i gymnasiet?

 • Hvorfor er religion ikke relevant for nutidens Danmark?

 • Hybris og Nemesis som analysemodel på nutidige problemstillinger

 • Kan musik lindre, og måske endda kurere, psykisk og ikke mindst fysisk smerte?

 • Kinas miljømæssige vs. økonomiske udvikling før, nu og i fremtiden

 • Køn og folkeskole 13 Forskel i niveau i de bundne prøvefag i folkeskolens udskoling for drenge og piger

 • Litteratur 13 En konsekvens af det humanistiske livssyn?

 • Litteraturens nye marked og dets fanskare

 • Mulighed eller løftede pegefingre - klimaforandringerne i morgenaviserne og befolkningen

 • Musik som kommunikativt redskab

 • Nefertiti, den forsvundne dronning

 • Nydanskerens rolle i nyere dansk litteratur

 • Oprinder de religioner vi praktisere i dag, fra den gamle egyptiske mytologi?

 • Postverdenskrigslitterære strømninger og deres historiske baggrund

 • Romerrigets falds påvirkning på Europa

 • Slækkes der på nyhedskriterierne under formidlingen af breaking news?

 • Sprog og erkendelse

 • Stimulerende arkitektur

 • Tidlig talentudvikling

 • Undervisning i et moderne samfund

 • Unges brug af litteratur

 • Universelle virale internet fænomener i en globaliseret verden

 • Urkristendommens hellenistiske reminiscens 13 romerske motiver i tidlig kristen religionsdyrkelse

 • Vi bliver dygtigere, vi bliver ældre, vi bliver flere

 • Værdien af skriftlighed