Projektbeskrivelser 2012

HUM

 • Adjektivers beskrivelse af sproget – fra generation til generation

 • Afrodite og Freja - kærlighedsgudinder i en mytologisk verden

 • Antihelte i litteraturen gennem tiden

 • Aztekernes forhold til andre folk

 • Bibelbæltet – et bælte, der strammer, samler eller…?!

 • Brugen af læringsstile i skolen

 • Børn og unges sundhed

 • Danskere på vestfronten – en personskæbne

 • Dativrester i faste præpositionsforbindelser på dansk

 • Den antikke romerske republiks indflydelse på den amerikanske forfatning og dens betydning for den moderne amerikanske forståelse af demokrati og frihed

 • Den sovjetiske montageklipning og samfundets påvirkning af filmmediet.

 • Det gode liv

 • Dualisme som additiv til naturvidenskabelig determinisme - Et studium i Newton med paralleller til i dag

 • Effekten af sprogpolitik og bevaringstiltag på truede sprogs overlevelse

 • Eksistentialismen i romanen ”De Skønne Billeder” af Simone de Beauvoir: hvordan den er relevant i dag

 • En bedre indlæringsmodel for børn med indlæringsvanskeligheder i folkeskolen

 • Er Berlinmuren afløst af en mental mur mellem øst- og vesttyskere?

 • Er der en relation mellem normalitet, psykiske afvigelser og gysergenren?

 • Er eksistentielle refleksioner vigtige for mennesket?

 • Finanskrisens metaforer i danske medier

 • Forandringen af hvordan humor er blevet udtrykt i teaterhistorien

 • Har en tysk kanonindustrigigant skabt velfærdssamfundet?

 • Har fransk litteratur/kultur mistet sin integritet?

 • Hej Facebook - The Facebook-effect

 • Hildegard af Bingens kvindesyn

 • Hvad gør din dag god?

 • Hvilke historiske og samfundsmæssige mekanismer gør, at der i det danske samfund tages afstand fra ”boglig elite”?

 • Hvilken indvirkning har børne- og ungdomslitteratur på identitetsdannelsen?

 • Jane Austen’s fortællinger om forholdet imellem mand og kvinde i datidens England, i kontrast til kønsrollerne i nutidens England

 • Kan man definere nationalsocialismen som forkert?

 • Konspirationsteorier i nyere amerikansk litteratur

 • Kony 2012 – forholdet mellem filmen, virkeligheden og effekten

 • Menneskets adfærd

 • Mindfulness på skoleskemaet

 • Motivation blandt studerende, og motivations indflydelse på indlæringen

 • Representational issues: A study in the field of literary realism

 • Samfundsregulerende diskurs – en undersøgelse af sprogbrugen i dansk politik

 • Skriveterapi og dens udbredelse gennem fænomenet blogging

 • Supermennesket

 • Tv’et og det moderne barns indlæringsevner

 • Unges fravalg af egen identitet, til fordel for social accept

 • Unges historiske bevidsthed

 • Verdenslitteratur

 • Vikingernes succes i Europa og grunden til denne

 • Virkemidlets betydning for filmen

NAT

 • Aerodynamikkens potentiale

 • Alger som energikilde

 • Behandling af blødersygdomme vha. genterapi

 • Bevarelse af energi ved minimering af friktion

 • Demagogers stemmeføring

 • Den fysiske størrelse Ω’s rolle i universets opbygning, begyndelse og ende, samt udledningen af Ω

 • Emulsioner i bioteknologien

 • Forbedring af brændselsceller

 • Fremstilling af kærlighedseliksir

 • Fremtidens robotter

 • Genanvendelse af fosfor

 • Global opvarmning – fup eller fakta

 • Hvilken konsekvens vil en EMP i en storby have for borgeren, samfundet og verden

 • Hvordan finansiel økonometri kan optimeres, i forhold til forsikringsvidenskab

 • Hvordan kan vi definere tid, hvis lysets fart ikke længere sætter den øvre grænse for fart

 • Hvordan skal vi kunne ”leve”, når råolieressourcerne en dag slipper op

 • Kan kvantecomputeren besejres

 • Kunstig intelligens - neurale netværk

 • Kvaliteten af tilfældighed – hvor tilfældigt er tilfældighed

 • Kvantemekanik og kosmologi

 • Lager og produktion af energi under vand

 • Læring gennem kroppen

 • Musik og smertelindring

 • Nanomedicin – I kamp mod kræft

 • Opbevaring af energi via roterende molekyler

 • Optimering af anvendelse af Batterier

 • Optimering af iltudvindelse på Mars

 • Optimeringsmuligheder for filterskyldning på vandværker

 • Partikelterapi- fremtidens strålebehandling af kræft

 • Placering af atomer i optisk et gitter

 • Plastik som organisk affald

 • Polvendingers betydning for klimaet

 • Praktisk anvendelse af fraktaler

 • Quantum entanglement

 • Solens cyklus - variation i længden af dens cyklus og konsekvenserne af solpletterne for Jorden

 • Sundere brød ved polymerisation af kulhydrater

 • Superledere ved høj temperatur

 • Touch følsomme multiskærme lavet med smartphones og tablets

 • Udnyttelse og markedsføring af piezoeleffekt til dagligdagsbrug

 • Undersøgelse af stjerners karakteristika, deres relation til verdensparadigmer og deres kausalitet til paradigmeskift gennem tiden

 • Vandspild

SAMF

 • Afgifters indflydelse på samfundsøkonomien

 • Afrika… Hvordan får de en bedre tilværelse

 • Akademisering af den offentlige debat og dens konsekvenser

 • Aktiers prisfastsættelse

 • BRIK-landene som aktør I verdensøkonomien

 • Berlusconi – magten og mediernes herre

 • De sociale mediers mobiliserende kræfter indenfor samfundsforandringer

 • Demokratiseringsprocessen i Mellemøsten

 • Den danske fedmeepidemi – Udsigter, konsekvenser og forebyggelse

 • Den retfærdige stat i en globaliseret verden

 • Den sociale kapitals rolle i udviklingsprocessen for et udviklingsland samt perspektiverne for Danmarks bistand, såfremt den sociale kapital vitterligt har stor betydning for udviklingsprocessen

 • Designs påvirkning på hverdagen

 • Det Konservative Folkeparti i politisk modvind

 • Direkte demokrati og folkesuverænitets betydning for borgernes intelligens, entusiasme og valgdeltagelse og selve demokratiets overlevelse

 • Et samfund på doping

 • Europas Romaer sociologisk set

 • Familiebaggrundens indflydelse på det voksne menneskes ageren i sociale fællesskaber

 • Fattigdom i velfærdsstaten

 • Finanskrise

 • Finanskrisen i USA og Europa

 • Finanskrisens påvirkning i Grækenland og udviklingen PIIGS-landene går igennem

 • Folkeskolens påvirkning af børn og unges syn på etniske minoriteter

 • Forbudsstaten. En indskrænkning af frihed eller en demokratisk nødvendighed

 • Frankrig - krisens forglemte sydeuropæiske økonomi

 • Gymnasiefremmed i det senmoderne samfund

 • Holdningsændring lig med en bedre trafikkultur. Hvad skal der til

 • Hvordan reformerer man skolesystemet

 • Hvordan smitter social mobilitet

 • Hvorfor bliver vi ved med at tro

 • Hvorledes kan integrationserfaringerne fra Brasilien bruges til at forbedre integrationen i dagens Danmark

 • Imperiernes storhed og fald – med fokus på USA

 • Individets nationalfølelse og kulturelle selvopfattelse i flersprogede lande

 • Kulturbærende institutionernes indflydelse på folkestyret

 • Kulturelle spændinger på danske gymnasier

 • Land grabbing og hvorledes fænomenet skal betragtes

 • Ligestilling i det senmoderne samfund

 • Liv i udkanten

 • Massemediernes indvirkning på og påvirkning af den politiske dagsorden

 • Mediernes magt og manipulation, proportionsforvrængning i medierne eller mediernes påvirkning/indflydelse på samfundet eller påvirkning på individet

 • Mere direkte demokrati via ny teknologi

 • Motiver til frivilligt arbejde

 • Når reality-shows bliver unges ’reality’

 • Paradigmeskifte, på vej i det danske skolesystem (Privat vs. Offentlig)

 • Penge i dansk politik - et demokratisk problem

 • Plastikkirurgi i det senmoderne samfund

 • Rational Choice, politisk psykologi i krise og højkonjunktur

 • Ressourcekonflikters betydning for den internationale politik

 • Romaers muligheder for at integrere sig i andre lande, samt normalbefolkningernes indsats for integration af romaer

 • Spin og retorik i Obamas sundhedsreform

 • Sportsbegivenheders påvirkning på national følelse

 • Tandpasta og samfundslag

 • Teknokratiet indtager EU

 • The influence of the existing economical crisis on how relevant moral issues are under the American election 2012

 • Uddannelse for plejeforældre

 • Udkantsdanmarks fremtidsudsigter

 • Udvekslingens fænomenologi og samfundsmæssige påvirkning

 • Udviklingen af den danske velfærdsstat – den danske Velfærdsstatens overlevelse i en globaliseret verden

 • Udviklingen i matematik i folkeskolen

 • Ulykkeliggør børn forældre og hvorfor?

 • Unge arbejdsløse – Samfundets problembørn

 • Vegetarisme som feministisk valg

 • Velfærdsstaten i velstandssamfundet: Nye holdninger

 • Årsager til stigningen af diagnosticering af børn og unge

SUND

 • Allergi

 • Baggrunden for produktionen af tandsten

 • Bagom menneskets indtagelse af fødevarer

 • Bedre behandling af apopleksi patienter

 • Betydningen af fælles oplevelser/begivenheder for fysiologiske koblinger mellem mennesker med sociale relationer til hinanden

 • Brug af meditation til studerende

 • Brug af mobil EEG i behandling af depression

 • DNA og Kromosomafvigelser hos Aspergerssyndrom (Autismespektret)

 • De sociale mediers indvirkning på hjernen

 • Den Enigmatiske Hjerne

 • Den hormonforstyrrende effekt af polyfluorede forbindelser i fødevareemballage.

 • Den resistente bakterie skal gøres glemsom.

 • Den sociale hjerne

 • Depression

 • Dvale som redskab til lægerne

 • En tilgang til neuropsykologi via den logiske manipulation af Rubiks terningen.

 • Epigenetiske forandringers betydning for udviklingen af sygdomme

 • Er der en sammenhæng mellem traume og udviklingen af type 1 diabetes

 • Er lykkepiller vejen til lykke

 • Finde en metode hvorved man kan få immunforsvaret til at genkende Toxoplasma gondii cyster som en trussel?

 • Forbedring af kognitive evner ved medicinering

 • Forebyggelse af cellemutationer

 • Forebyggelse af diabetes 1.

 • Forskellen på fysisk og psykisk vold.

 • Helbredelse af allergi

 • Helse-abortmiddel, fremstillet af planter

 • Hjernebølgeterapi

 • Hjernens xxx-antal funktioner

 • Hjert og jævne rytmer

 • Hvilke behandlinger kan vi udvikle for prostatakræft ramte patienter, som vil være stærke nok til at holde sygdommen nede, selv efter spredning, men ikke er så stærke at patienterne på grund af deres svækkede immunsystem, kan risikere at dø af behandlingerne.

 • Hvordan får de vildt levende planteædere proteiner? Og kan vi gøre dem kunsten efter?

 • Hvordan musikgenrer og musikinstrumenter påvirker individet

 • Hvordan påvirker spejlneuroner fra forskellige individer hinanden til aktivering?

 • Hvorfor får vi mareridt, og kan de manipuleres

 • Hvorfor synes udførelsen af noget fysisk nemmere anden gang, frem for første gang?

 • Hvorfor udvikler brystkræftcellerne resistens overfor antihormonbehandling

 • Indflydelse på menneskets immunforsvar

 • Insekter – Fremtidens fødevare

 • Kan fantomsmerter kureres med ultralydskirurgi

 • Kan kostomlægning være en fremtidig behandling af ADHD

 • Kan modgiften 4-methylpyrazole, i dens inhibition af enzymet alcohol dehydrogenase, bevirke udsættelsen af oxideringen af ethanol til ethanal?

 • Kan ældningsprocessen stoppes med enzymet telomerase

 • Kostpåvirkning af spædbørn under og efter graviditeten m.h.p. deres senere karrie-revalg.

 • Kropssprog – Hvad gør det og hvorfor er det en fordel?

 • Lyd og Legeme

 • Mesynkymal stamcellebehandling af patienter med iskæmiske hjerte-kar-sygdomme

 • Motions indvirkning på cellers glukoseoptagelse hos diabetikere

 • Mulige behandlingsmetoder af amyotrofisk lateral sclerose, udfra biovidenskabelig forklaring.

 • Neurogenetik og personlighed

 • Nye p-piller med færre bivirkninger

 • Ondskaben i mennesker – hvad sker der i hjernen og hvorfor findes ondskab overhovedet

 • Overfladeændring af betacellerne ved diabetes 1 og inhibering.

 • Psykedeliske stoffers virkningsmekanismer på hjernen.

 • Psykisk betinget fedme

 • Relationship between Mechanisms of High Altitude Headache and Migraine

 • Sammenhæng mellem tremor og kredsløbslidelser samt grunden til nerveceller dør i hjernestammen.

 • Søvn i en eller to etaper

 • Tilpasninger af bakterier som kan medføre resistens

 • Tryptofan som kur mod depression

 • Undersøgelse af fuldmånens påvirkning på menneskers døgnrytme

 • Vaners oprindelse

 • Virkningen af holografisk chip

 • Ødelæggelser af synaptiske forbindelser og genmanipulation