Projektbeskrivelser 2011

HUM

 • Aquisition of spoken and signed language

 • Brugen af gamification i undervisningen

 • Civilisationer i fredelig sameksistens som en utopi

 • Den danske retorik i den offentlige indvandrerdebat

 • Den psykologiske baggrund for brugen af Facebook.

 • En analyse af ”Den arabiske revolution”

 • Fordommes betydning for interaktion mellem mennesker

 • Kristendommens indflydelse på Norden

 • Mesopotamien - Hvilken rolle har Assyrernes stolte historiske fortid samt den Assyriske kirke haft for folkets fortsatte eksistens?

 • Minimalismen i Naja Marie Aidts forfatterskab

 • Nonverbale signaler og deres kommunikative betydning, med særlig fokus på de prosodiske signalers betydning for vedligeholdelse af en samtale og astrologers brug af dem

 • Når cyber-space bliver virkeligheden

 • Toners påvirkning af kommunikation

 • ’Aisha in the Spotlight’ – The Representation of Islam in Danish Mass Media

 • ”Coolness”: Hvorfor er nogle eliteidrætsudøvere bedre til at forholde sig roligt i presset situationer, end andre eliteidrætsudøvere?

NAT

 • Brændselsceller

 • Cyclodextriner

 • Differentielligningernes gåde

 • Duftes påvirkning på mennesket

 • Egyptens 10 plager, et forsøg på videnskabeligt at bevise deres mulige eksistens og sammenhæng

 • Elektriske signaler til styring af kroppen.

 • Fjernelse af mikropartikler og forurening i hjemmet

 • Fremstilling af 2. generations bioethanol

 • Grundene til - og de etiske tanker omkring selektiv genetik

 • Hjernens neurotransmitteres påvirkning ved kombineret brug af forskellige rusmidler.

 • Hvordan skal Danmarks infrastruktur forberedes på en mulig solstorm?

 • Kan kunstige neurale netværk rede liv?

 • Kan man spare i antal af forsøgsdyr ved at f.eks. at bruge vævsprøver?

 • Luftmodstand – hvordan reducerer vi den?

 • Magnetisk påvirkning af elektrisk energi i en ledning.

 • Nervesignaler vha kvantefysik

 • Optimering af solcelleenergi

 • Overlevelsesdragt

 • Teorien om planetsolsystemers opbygning og dannelse

 • Universets dannelse – mørkt stof, sorte huller og galaksedannelse.

 • ”Udnyttelse af de praktiske egenskaber ved fotonens tunneleffekt i de danske fiberkabler”

SAMF

 • Bindestregsidentitetsdannelse i Danmark

 • Den politiske udvikling i Nordafrika og Mellemøsten

 • Det arabiske forår – i danske medier

 • Drenge som problembørn i skolen?

 • EU fællesskabet og retssikkerhed

 • Er der en sammenhæng mellem fravær ved moder og barn?

 • Erhvervsøkonomi kontra kultur-økonomi.

 • Facebook som medie i dansk politik

 • Facebook: Det digitale jeg og dets muligheder

 • Folke– eller elitestyre?

 • Formålet med at arbejde er?

 • Forældreskabs indvirkning på fertilitet

 • Hvad er det, der gør at førstegangsvælgere stemmer som de gør?

 • Hvordan har straffelovgivningen udviklet siden 60’erne?

 • Identitetsdannelse og adfærdsmønstre blandt mennesker der lever under diktatur.

 • Kollektiv transport fremfor bilismen? Hvordan?

 • Konflikter imellem etniske og religiøse minoriteter

 • Konsekvensen af undertrykkelse af had mod folkegrupper - i det senmoderne samfund

 • Kulturelle konstruktioners indflydelse på eksklusionsprocesser mod 'overvægtige' i Danmark 2011

 • Menneskets lydighed overfor autoritet, i forhold til menneskets egen fri vilje og samvittighed

 • Moden som individets redskab og et produkt af vores tid

 • Mænd, kvinder og magtforhold evt. med udgangspunkt i den politiske verden

 • Netdating

 • Når Videnskab Dræber – I Jagten på det Perfekte Menneske.

 • Overvågning nu og dengang

 • Segmenter og livsformer i det senmorderne samfund

 • Stigning i børn og unge med depression

 • Sundhedsøkonomisk gevinst af saltrestriktioner

 • Terrorlovgivningen: Beskyttelse eller begrænsning?

 • Udfaldet af en revolution

 • ”Forældrekørekort” - en løsning på den sociale arv?

SUND

 • Akupunktur som bedøvelse eller medicin?

 • Alkohol afgiftningsmiddel

 • Alternativt Emballage

 • Antimikrobielle peptider til bekæmpelse af bakteriel biofilm

 • Astma og naturmedicinsk behandling

 • Barnløshed

 • Behandlingsperspektiver af ALS

 • D-vitamin som behandlingsform mod kræft

 • En bedre af forståelse af Alzheimer ved hjælp af forståelse af AAP’s primære funktion

 • Er det muligt at behandle Gastroøsofageal reflukssygdom med elektriske impulser?

 • Fedmereducering ved optimering af forbrændingsprocesserne.

 • Forbedring af medicin mod diabetes 2

 • Healing: energioverførsel eller ren placebo?

 • Hvidtjørn som et plantemiddel mod forhøjet blodtryk

 • Immunterapi om behandling af prostatakræft

 • Jernoxid nanopartikler og hypertermi til behandling af Glioblastoma

 • Kan anvendelse placebo have en bevidst helbredende effekt?

 • Kan din kropsholdning påvirke din psyke?

 • Kan hjernebarkens folder afsløre mentale sygdomme?

 • Kan impulsiv aggression og personlighedsforstyrrelser måles i hjernen?

 • Kan lægeplanten Morgenfrue erstatte almindelig medicin?

 • Kollagen som ny, forbedret biomarkør for diabetisk nefropati

 • Kurser i stedet for lykkepiller som behandling

 • Motion og depression

 • Motion som behandlingsmetode af stresspatienter

 • Nanoteknologi til fremtidig behandling/forebyggelse af hjerte-karsygdomme

 • Nanoteknologi til kurering af kræft

 • Nedarvning af Kissing Spines

 • Neurologiske reaktioner på konsonans og dissonans

 • Nocebo effekten – Kan negative tanker føre til sygdom?

 • Optimal tilberedning af kartofler

 • Placebo-effekt sandt eller falsk?

 • Protoceller

 • Smertebehandling af kroniske smerter

 • Strålings indvirkning på DNA-molekylet

 • Synaptiske forbindelser i Alzheimer’s sygdom

 • Variationer på mænd og kvinders smertetærskel, inden for den biologiske - og medicinske videnskab.

 • Ætiologiske overvejelser angående hæmoragiske knoglecyster og differentialdiagnoser