Projektbeskrivelser 2010

HUM

 • Catul og neoterikerne

 • Computerspillers afhængighed eller bare forbruger?

 • Det nye komma

 • Dualisme-opfattelsen i nutidens vestlige samfund

 • Eksistentielt samvær

 • El Topo – Et analytisk studie igennem muldvarpens tuneller

 • En mulig definition af et ordentligt menneske i senmoderniteten

 • En redegørelse af den østnordisk /R/ lyd

 • Feminin gruppedynamik og kommunikation

 • Forbedring af ældres trivsel vha. robotter / Robotter som erstatning af ældres sociale liv / Robotter som erstatning af menneskelig omsorg

 • Harry Potters succes i nutidens samfund

 • How did the Olympic Games in Munich 1972 affect the world’s view on terrorism?

 • Interessen for internet blogging

 • Kina som den næste supermagt

 • Kritisk undersøgelse af den postmoderne frihedsforståelse

 • Kønsbetinget adfærd i idræt

 • Litteraturens tendenser i krisetider

 • Læringsstil i folkeskolen og dens effekt på barnets adfærd

 • Menneskerettigheder

 • Mennesket adfærd – irrationel egoisme eller fornuft ?

 • Music of chance og Sartres eksistentialisme

 • Ordets magt og betydning

 • Pantsætningen af Danmarks betydning for forholdet til Holsten 1241-1340

 • Platons retfærdighedsbegreb kontra det retfærdighedsbegreb, der ligger til grund for det

 • Provokation med dyr som virkemiddel i samtidskunsten

 • Selviscenesættelsens betydning for det senmoderne samfund

 • Sensitivitetens sammenhæng med fiktionsgenren

 • Tanker der driver til vanvid - Menneskers refleksioner over allerede trufne beslutninger

 • Tysk ekspressionistisk litteratur før og efter første verdenskrig

 • Udviklingen indenfor kommunikationsformer i det 21 århundrede

NAT

 • Astronomi

 • Bakteriel metabolisme

 • Detektion af Higgs-partikler

 • Effektivisering af søfart

 • Eksotisk stof

 • Energikilder på Mars

 • Enzymer som katalysatorer

 • Euforiske effekter uden afhængighed

 • Evighedsmaskiner

 • Fusion af H3

 • Geotermisk energi – Jordens magma som energikilde

 • Kan tiltrækkende og frastødende kraft sandsynliggøres som de to mest fundamentale

 • Kernekraft som ren energikilde

 • Klassisk feltteori

 • Konsekvenser på miljøet ved udledning af spildevand

 • Kvantemekanik og nanoteknologi i fremtidens computer

 • Lysets hastighed

 • Neurale Netværk

 • Optimering af solceller ud fra et astrofysisk perspektiv

 • Optimering og udnyttelse af spildvarme

 • Sanseindtryk ved anretning og tilberedning af en tallerken mad

 • Sikkerhed på internet (bestemmelse af primtal)

 • Småorganismer i drikkevandet

 • Stressede celler og Hormesis

 • Uddannelse Af Politi Ved Hjælp Af Simulation

 • Udnyttelse af spildenergi i hjemmet

SAMF

 • 16-17 åriges forhold til sænkning af stemmealderen.

 • Bedømmelse af socialt netværk eller faglige kompetencer ved 24 timers eksamensform?

 • Beredskab mod bakteriologisk terror

 • Beslutningsprocesser i selvmordsituationer

 • Demokratiets bedste vilkår.

 • Den Danske Drøm

 • Den sociale arvs indvirkning på valg af ungdomsuddannelse

 • Det almene gymnasiums påvirkning af elevernes psyke.

 • Det senmoderne retfærdighedsbegreb

 • Forskydning af den demografiske balance mellem mænd og kvinder i udkantsområder.

 • Fotografiets påvirkning af hjernen.

 • Generationsskiftets betydning for integration i Danmark

 • Ghettoen: Positiv eller negativ.

 • Gratis kollektiv transport.

 • Gymnasiereformen og den sociale arv

 • Gør de internationale domstole verden til et fredeligere sted?

 • Hvilken påvirkning har humor/leg på indlæringsevnen på gymnasialt niveau?

 • Jordskredsvalg og vælgervandringer – hvorfor sker det?

 • Kan FN løse verdens problemer?

 • Krigen mod terror

 • Livsstil + fremtid

 • Lovgivning om dansk prostitution

 • Marketing

 • Minimering af antal langtidsledige

 • Neuromarketing inde for politik

 • Privatisering af militære enheder.

 • Religionens rolle i Iran

 • Senmoderne folkeforførelse

 • Social Globalisering – Zygmunt Bauman og Manuel Castells socialteoretiske overvejelser

 • Studiemobilitet i forhold til yderkantsområder

 • Third Culture Kids og Globale Nomader

 • Unges forhold til medier

 • Vestjyllands plads i region Midtjylland og fremtidsudsigter herfor

SUND

 • Aldring som følge af telomerændringer

 • Alternative behandlingsmåder af depression

 • Ancient history and knowledge meets modern science

 • Atopisk eksem – en genfejl i den kaukasiske race

 • Autisme – mulige årsager, der kan fremme behandlingen og evt. forebyggelse af sygdommen

 • Bakteriers kommunikation

 • Behandling med stamceller

 • Biologisk disponering for personlighedstyper

 • Bueskydning som behandlingsform til socialintegration.

 • D-vitamins effekt på immunforsvaret

 • Den forunderlige hjerne

 • Den neurologiske AHA-oplevelse: Bedre og hurtigere forståelse og hurtige resultater.

 • Depressioner med fokus på vinterdepressioner.

 • Diagnosticering af Tourettes Syndrom (TS)

 • Diagnosticering af depression i en tidlig alder.

 • Endorfiner – Et lykkemiddel.

 • Farmaceutisk kemi

 • Generthed

 • Genoptræning af tabte funktioner pga. sygdomme/skader vha. transplantation af stamceller med ”hukommelse”.

 • Hjertet og kredsløbet i vægtløs tilstand

 • Hvad sker der i vores hjerne, når vi læser bøger der får en stor betydning for os?

 • Håb for Hostrup Sø?

 • Håndholdte musikapparaters påvirkning af hørelsen

 • Håndhygiejne og forebyggelse af sygdomme.

 • Intelligens

 • Kalorierestriktion – hvordan man bliver over 100 år.

 • Kronisk sygdom og alternativ behandling

 • Kræftceller der forhindres i at lave angiogenese

 • Kvalitativ påvirkning af lorenzinske ampuller hos rokker ved kontrolleret laboratorieforsøg

 • LNA – dets medicinske potentiale og funktion, med henblik på hepatitis C

 • Magnetismens indvirken på levende organismer

 • Menneskets tidsopfattelse

 • Musik i behandling/forbygning af depression

 • Muskeltræthed og mælkesyrens indvirkning på dette.

 • Myokiner – musklernes signalstoffer

 • Mælkesyres påvirkning af vores præstationsevne

 • Nanopartiklers skadelige effekt på mennesker

 • Nervesystemet og smerter

 • Proteiner, virussens overmand

 • Påvirkning af hjernens serotonin niveau

 • Rå mad som naturlig behandling af diabetes

 • Sammenhæng mellem langvarig stress og depression

 • Sammenhæng mellem sukkersyge og kejsersnit

 • Sovemiddel uden bivirkninger

 • Stamceller oprenset fra fedtvæv bruges til behandling af hjertekarskader

 • Sødemidlers sammenhæng med fedme

 • Udskillelse af stoffer i hjernen under påvirkning af kærlighed og had