Sådan foregår det

Projektets årshjul

Et forskerspireforløb strækker sig over det meste af et kalenderår - dvs. deltagerne starter midt i et studieår og slutter midt i et studieår. Se et overbliksbillede her til højre (klik på det for større format).

Forløbet kan inddeles i fire faser:

Januar, februar og marts

 • Skoletilmelding og tilmelding til Koordinatormøde
 • Koordinatormøde på Københavns Universitet
 • Introduktion til Projekt Forskerspirer på skolen - deltag i informationsmøder på skolen indkaldt af din koordinator
 • Læs om Projekt Forskerspirer på hjemmesiden og se brochuren
 • Deltag evt. i lokale møder med tidligere forskerspirer
 • Udarbejdelse af en kort fokuseret beskrivelse af din projektidé. Beskrivelsen skal godkendes af skolens koordinator - alternativt skal koordinator sørge for, at eleven selv gør det. Deadline for indsendelse af projektbeskrivelsen på minimum 300 ord samt tilmelding til Københavnermødet kan du se i kalenderen

April, maj, juni og juli

 • Deltag i Københavnermødet på Københavns Universitet i april
 • Deltag i lokale og regionale arrangementer med forskere enten på skolerne eller ved besøg på forskningsinstitutionerne (disse arrangeres af koordinator)
 • Sørg for jævnlig kontakt til din koordinator
 • Fokusering af projekt og informationssøgning
 • Undersøg hvilke højere læreanstalter, der beskæftiger sig med forskning inden for dit emne og kontakt den eller de personer, der kan vejlede dig i dit projekt
 • Bed din koordinator om hjælp i denne fase, hvis du ikke umiddelbart kan finde den rette kontaktperson
 • Deadline for indberetning af forskerkontakt kan du se i kalenderen.

August og september

 • Udarbejd en foreløbig beskrivelse af dit endelige forskningsprojekt i en form, der kan fremlægges mundtligt for andre forskerspirer med samme fagområde
 • Udarbejd katalog over udestående problemer (fx metodiske, manglende informationer og formidlingen af ideerne), som du kan diskutere med andre forskerspirer
 • Deltag i forskerspirerseminar i september på Aarhus Universitet medio september.

Oktober, november og december

 • Skrivefasen: Udarbejd din endelige synopsis - sørg for at konsultere din forskerkontakt
 • Fremsend din synopsis som bidrag til konkurrencen om at blive Årets Forskerspire. Deadline for indsendelse af synopsis er ultimo oktober.
 • Årets afslutningsarrangement finder sted på Københavns Universitet i festsalen ultimo november/primo december.