Sådan foregår det

Projektets årshjul

Et forskerspireforløb strækker sig over det meste af et kalenderår - dvs. deltagerne starter midt i et studieår og slutter midt i et studieår. Se et overbliksbillede her til højre (klik på det for større format).

Forløbet kan inddeles i fire faser:

Januar, februar og marts

  • Skoletilmelding og tilmelding til Koordinatormøde senest mandag den 8. februar
  • Koordinatormøde på Københavns Universitet, tirsdag den 26. januar
  • Introduktion til Projekt Forskerspirer på skolen - deltag i informationsmøder på skolen indkaldt af din koordinator
  • Læs om Projekt Forskerspirer på hjemmesiden og se brochuren
  • Deltag evt. i lokale møder med tidligere forskerspirer
  • Udarbejdelse af en kort fokuseret beskrivelse af din projektidé. Beskrivelsen skal godkendes af skolens koordinator - alternativt skal koordinator sørge for, at eleven selv gør det. Deadline for indsendelse af projektbeskrivelsen på minimum 300 ord samt tilmelding til Københavnermødet er mandag den 15. marts

April, maj, juni og juli

  • Deltag i Københavnermødet på Københavns Universitet medio april.
  • Deltag i lokale og regionale arrangementer med forskere enten på skolerne eller ved besøg på forskningsinstitutionerne (disse arrangeres af koordinator)
  • Sørg for jævnlig kontakt til din koordinator
  • Fokusering af projekt og informationssøgning
  • Undersøg hvilke højere læreanstalter, der beskæftiger sig med forskning inden for dit emne og kontakt den eller de personer, der kan vejlede dig i dit projekt
  • Bed din koordinator om hjælp i denne fase, hvis du ikke umiddelbart kan finde den rette kontaktperson
  • Deadline for indberetning af forskerkontakt onsdag den 16. juni.

August og september

  • Udarbejd en foreløbig beskrivelse af dit endelige forskningsprojekt i en form, der kan fremlægges mundtligt for andre forskerspirer med samme fagområde
  • Udarbejd katalog over udestående problemer (fx metodiske, manglende informationer og formidlingen af ideerne), som du kan diskutere med andre forskerspirer
  • Deltag i forskerspirerseminar i september på Aarhus Universitet medio september.

Oktober, november og december

  • Skrivefasen: Udarbejd din endelige synopsis - sørg for at konsultere din forskerkontakt
  • Fremsend din synopsis som bidrag til konkurrencen om at blive Årets Forskerspire. Deadline for indsendelse af synopsis er ultimo oktober.
  • Årets afslutningsarrangement finder sted på Københavns Universitet i festsalen ultimo november/primo december.