Tidligere vindere – Københavns Universitet

Forskerspirer > Tidligere vindere

Årets Forskerspirer 2016

Den 31. oktober 2016 afleverede 112 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Den 8. december præsenterede de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårede departementschef Agnete Gersing fra forsknings- og uddannelsesministeriet Årets Forskerspire fra hver kategori. De fire vindere blev:

Sundhedsvidenskab
Anna Katarina Smit Hinge fra Frederiksberg Gymnasium med projektet.
Kognitiv Remediation
Projektet undersøger om kognitiv remidiation kan afhjælpe hukommelsestab og koncentrationsbesvær hos unge, der er kommet sig efter en depression.

Samfundsvidenskab
Anton Poulsen fra Rosborg Gymnasium og HF med projektet:
Risici ved privat aktiehandel
Projektet undersøger muligheden for at forebygge kursmanipulation, der opstår på sociale medier og især rammer private småinvestorer

Humaniora
Andrea Signe Trolle fra Niels Brock Elitegymnasium med projektet:
Tysk eller spansk i gymnasiet?
Projektet undersøger forskellige motiver for til- og fravalg i forbindelse med af fremmedsprog i gymnasiet.

Naturvidenskab
Thor Vestergaard Christiansen fra Aarhus Katedralskole med projektet:
Anvendelse af mikrobølger til at sende energi i rummet
Projektet undersøger muligheden for at overføre energi ved brug af mikrobølger over større afstande i rummet, herunder mellem rumsonder og kometlandere.

Se alle de 12 nominerede fra 2016 her.

Årets Forskerspirer 2015

Den 26. oktober 2015 afleverede 91 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Den 6. december kårede forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen Årets Forskerspire fra hver kategori. De fire vindere blev:

Sundhedsvidenskab
Mira Backes fra Roskilde Gymnasium med projektet:
‘Emotions and hormones Short term mood changes in relation to short term estradiol level changes’
Projektet undersøger om effekten af humørsvingninger kan måles direkte på hormonniveauerne. 

Samfundsvidenskab
Aje Al-Awssi fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
’Divergent tænknings fremmende effekt på kreativiteten’
Projektet undersøger om kreativiteten kan øges hos gymnasieelever ved brug af divergente undervisningsmetoder indenfor matematik.

Humaniora
Nora S.E. Dalum fra Gribskov Gymnasium med projektet:
’Universelle prosodiske mønstre i mm’
Projektet undersøger om brugen af ”mm” i daglig tale har universelle mønstre på tværs af sprog- og kulturområder.

Naturvidenskab
Henrik Pinholt fra Roskilde Katedralskole med projektet:
’Turing mechanisms under pressure’.
Projektet undersøger hvordan den enkelte celle finder ud af, hvilken slags celle den skal være.