Årets forskerspirer 2020

Billede af de fire vindere samt Rektor Henrik C. Wegener og Departementschef Hanne Meldgaard

Fra Venstre: Vincent Balaban, departementschef Hanne Meldgaard, Lenore Schøth Bechmann, Marie Lundager Sørensen, rektor Henrik C. Wegener og Laura Klifforth Hemmingsen.

Den 26. oktober 2020 afleverede 76 forskerspirer fra gymnasier landet over en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. En dommerkomité valgte herefter de tre bedste fra hver kategori.

Den 1. december afholdt Projekt Forskerspirer et afslutningsarrangement der grundet corona-retningslinjer var forbeholdt de 12 nominerede, rektor ved Københavns Universitet Henrik C. Wegener, departementschef ved Uddannelses- og forskningsministeriet Hanne Meldgaard og Projekts Forskerspirers Marianne Wilcken Bjerregaard. Ved afslutningsarrangementet præsenterede de 12 nominerede deres projekter. 

De resterende deltagere i Projekt Forskerspirer havde mulighed for at følge med via en livestream af arrangementet. 

Vinderen i hver kategori er:  

Humaniora

Vincent Balaban fra Rosborg Gymnasium og HF med projektet: 
Poesiens øje 

Samfundsvidenskab

Marie Lundager Sørensen fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium med projektet: 
Neuromarketing og klimabevidsthed

Naturvidenskab

Lenore Schøth Bechmann fra Frederikssund Gymnasium med projektet: 
Udvikling af salttolerante afgrøder

Sundhedsvidenskab 

Laura Klifforth Hemmingsen fra Roskilde Gymnasium med projektet: 
Inkontinens hos unge Voksne 

Årets Forskerspirer 2019

Den 29. oktober 2019 afleverede 105 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité udvalgte de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 26. november præsenterede de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårede rektor Henrik C. Wegener Årets Forskerspire fra hver kategori. De fire vindere er:

Humaniora

Lukas Ballin fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Oldtidens økologi - En økokritisk læsning af Gilgamesh

Samfundsvidenskab

Maria Beck Gaarde fra Sønderborg Statsskole med projektet:
Placebosøvn

Naturvidenskab

Malli Segoli fra Roskilde Gymnasium med projektet:
VOPcCl som sensibilisator til TTA fotonopkonvertering i solceller

Sundhedsvidenskab

Kristine Due Hammershøy fra Sønderborg Statsskole med projektet:
Hæmning af spermiogenese vha. inhibering af fosfo-GRTH - Udvikling af en nonhormonel p-pille til mænd

Se alle de 12 nominerede fra 2019 her.

Årets Forskerspirer 2018

Den 29. oktober 2018 afleverede 109 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité udvalgte de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 26. november præsenterede de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårede uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers Årets Forskerspire fra hver kategori. De fire vindere er:

Humaniora

Sofus Matthias Skjærlund fra Gefion Gymnasium med projektet:
Vølvens Stemme - En fonetisk rekonstruktion af Vǫluspá

Samfundsvidenskab

Baltazar Bondo Dydensborg fra Kruses Gymnasium med projektet:
Betydningen af præferencer for valg af teenage-partner - En kortlæggelse og mikroøkonomisk analyse af teenagers præferencer og valg i romantiske anliggender

Naturvidenskab

Sofie Abildtrup Rasmussen fra Rosborg Gymnasium & HF med projektet:
Reduktion af køers metan-udledning

Sundhedsvidenskab

Thea Holm Graversen fra Risskov Gymnasium med projektet:
Musikterapi og demens - Effekten af aktiv gruppemusikterapi for svært dementes sociale kompetencer

Se alle de 12 nominerede fra 2018 her.

Årets Forskerspirer 2017

Den 30. oktober 2017 afleverede 109 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité udvalgte de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 7. december præsenterede de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårede uddannelses- og forskningsminister Søren Pind Årets Forskerspire fra hver kategori. De fire vindere blev:

Humaniora

Jonathan Hvithamar Rystrøm fra Aurehøj Gymnasium med projektet:
Frygt og Facebook – Forholdet mellem unges nyhedsforbrug på Facebook og deres vurdering af risiko for terror

Projektet undersøger hvordan unges brug af facebooks personificerede nyheder påvirker deres vurdering af risiko for terror

Samfundsvidenskab

Emilie Maja Jeppesen fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet:
Unge og stress

Projektet ser på, hvordan en ændret skole- og klasseledelse, kan have en effekt på gymnasieelevernes oplevelse af stress.

Naturvidenskab

Eskild Bækgaard Lauritsen fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Guldnanopartikler til målrettet behandling af kræftstamceller

Projektet undersøger, hvorvidt man kan anvende guldnanopartikler til fremtidig behandling af kræftstamceller, så behandlingen bliver optimeret med minimal skade på andet væv.

Sundhedsvidenskab

Barda Murtezaj fra Frederikssund Gymnasium med projektet:
Er der forskel på aktiviteten af belønningssystemet hos traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD?

Projektet handler om traumatiserede soldater og flygtninge med PTSD, der i kraft af deres sygdom oplever en ubalance i hjernens belønningssystem.

Se alle de 12 nominerede fra 2017 her.

Årets Forskerspirer 2016

Den 31. oktober 2016 afleverede 112 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Den 8. december præsenterede de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårede departementschef Agnete Gersing fra forsknings- og uddannelsesministeriet Årets Forskerspire fra hver kategori. De fire vindere blev:

Sundhedsvidenskab

Anna Katarina Smit Hinge fra Frederiksberg Gymnasium med projektet.
Kognitiv Remediation
Projektet undersøger om kognitiv remidiation kan afhjælpe hukommelsestab og koncentrationsbesvær hos unge, der er kommet sig efter en depression.

Samfundsvidenskab

Anton Poulsen fra Rosborg Gymnasium og HF med projektet:
Risici ved privat aktiehandel
Projektet undersøger muligheden for at forebygge kursmanipulation, der opstår på sociale medier og især rammer private småinvestorer

Humaniora

Andrea Signe Trolle fra Niels Brock Elitegymnasium med projektet:
Tysk eller spansk i gymnasiet?
Projektet undersøger forskellige motiver for til- og fravalg i forbindelse med af fremmedsprog i gymnasiet.

Naturvidenskab

Thor Vestergaard Christiansen fra Aarhus Katedralskole med projektet:
Anvendelse af mikrobølger til at sende energi i rummet
Projektet undersøger muligheden for at overføre energi ved brug af mikrobølger over større afstande i rummet, herunder mellem rumsonder og kometlandere.

Se alle de 12 nominerede fra 2016 her.

Årets Forskerspirer 2015

Den 26. oktober 2015 afleverede 91 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Den 6. december kårede forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen Årets Forskerspire fra hver kategori. De fire vindere blev:

Sundhedsvidenskab

Mira Backes fra Roskilde Gymnasium med projektet:
‘Emotions and hormones Short term mood changes in relation to short term estradiol level changes’
Projektet undersøger om effekten af humørsvingninger kan måles direkte på hormonniveauerne. 

Samfundsvidenskab

Aje Al-Awssi fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
’Divergent tænknings fremmende effekt på kreativiteten’
Projektet undersøger om kreativiteten kan øges hos gymnasieelever ved brug af divergente undervisningsmetoder indenfor matematik.

Humaniora

Nora S.E. Dalum fra Gribskov Gymnasium med projektet:
’Universelle prosodiske mønstre i mm’
Projektet undersøger om brugen af ”mm” i daglig tale har universelle mønstre på tværs af sprog- og kulturområder.

Naturvidenskab

Henrik Pinholt fra Roskilde Katedralskole med projektet:
’Turing mechanisms under pressure’.
Projektet undersøger hvordan den enkelte celle finder ud af, hvilken slags celle den skal være.