Krav og bedømmelseskriterier

Her kan du se de formelle krav til forskerspirernes projekter. Formålet med projektet er, at deltagerne udarbejder et forslag til deres eget forskningsprojekt og får support til dette af forskere fra enten et universitet, den offentlige sektor eller en privat virksomhed.

Forskerspiren skal lave et projektforslag til et originalt forskningsprojekt på ca. 5 sider. Her skal projektets problemstilling beskrives med argumentation, teori, litteratur samt beskrivelse af empiri og proces. Man kan vælge at lave pilotforsøg, hvis det har relevans for beskrivelsen af forskningsprojektet, men det er ikke et krav.

Se mere i Tjeklisten, som beskriver mange af de elementer som synopsen kan indeholde - inkl. de formelle krav.

Krav til forskerspirernes synopsis

Herunder ses kravene forskerspirernes synopsis skal overholde.

 • Projektbeskrivelsen må maximalt fylde 2500 ord, eksklusive fodnoter, tabeller
 • Litteraturliste
 • Navn og skole skal anføres som sidehoved på samtlige sider
 • Sidetal anføres helst nederst
 • Det skal fremgå af forsiden i hvilken kategori - SUND, NAT, SAMF eller HUM, projektet tilhører.
 • Klar og fokuseret problemformulering
 • Formål, idé og design skal stå klart for læseren ved første gennemlæsning
 • Realisabel metode, herunder overvejelser om ressourceforbrug, tidsramme og Økonomi
 • Præcis angivelse af kilder, vejledere og det forskningsmiljø, hvor projektet kan gennemføres
 • Klart og nuanceret sprog
 • Demonstration af engagement - dog uden at blive personlig