Tilmelding

Hvis du gerne vil deltage i Projekt Forskerspirer, skal du henvende dig til koordinatoren på dit gymnasium. Hvis du er i tvivl om, hvem det er, eller om din skole er tilmeldt projektet, kan du kontakte rektor på din skole. Du er også velkommen til at kontakte forskerspirersekretariatet på Københavns Universitet på telefon: 35 33 23 70 eller forskerspirer@adm.ku.dk.

Tilmelding til projektet sker i løbet af februar/marts via en kortfattet projektbeskrivelse. Du skal udfylde felterne i projektbeskrivelsen og sende den som vedhæftet fil til koordinatoren på din skole. I hvert felt i formularen er en vejledning til, hvordan feltet skal udfyldes. Din koordinator kan rådgive dig om, hvordan du bedst præsenterer dine ideer til et forskningsprojekt og derefter vurdere, om din projektbeskrivelse har en sådan kvalitet, at du kan optages som forskerspire.

Ved vurderingen lægger din koordinator vægt på følgende:

 • At du demonstrerer
    • Engagement og nysgerrighed
    • Faglig indsigt
    • Evne til sproglig formulering
    • Lyst og vilje til at investere tid og energi på dit projekt
 • At din beskrivelse af ide eller projekt indeholder
    • Et klart præciseret emne
    • Et veldefineret spørgsmål, du ønsker at finde svar på (en problemformulering)
    • En personlig begrundelse for at fokusere på netop dette spørgsmål
    • En faglig begrundelse for at fokusere på netop dette emne 
    • Ideer til hvordan projektet kan realiseres
 • At beskrivelsen af din ide til et projekt maksimalt fylder 500 ord

Hvis din koordinator vurderer, at du har en mulighed for at gennemføre forløbet, vil han eller hun indsende din formular til Projekt Forskerspirers sekretariat. Når du har tilmeldt dig hos din koordinator, sørger han/hun for, at du får information om projektet og bliver tilmeldt til de arrangementer, der er i løbet af året. Du kan altså ikke selv tilmelde dig.

For et overblik over de forskellige aktiviteter kan du se projektets årshjul her.