Hvad er en synopsis?

Formålet med Projekt Forskerspirer er, at alle deltagere skal lave en synopsis til et forskningsprojekt. Synopsis betyder en sammenfatning af noget længere og større, hvilket i forskerspireregi betyder, at din synopsis i kort form skal præcisere, hvad din undersøgelse går ud på og forklare, hvordan du vil fortsætte med arbejdet. Synopsen skal ikke indeholde hele din undersøgelse, men den skal give læseren et klart indblik i projektet. Den skal indeholde en indledning og afsnit, der beskriver formålet, idé og design. Du kan se de specifikke krav til synopsen nedenfor.

Krav til synopsen

 • Synopsen må maximalt fylde 2500 ord, eksklusive fodnoter, tabeller
  og litteraturliste
 • Navn og gymnasium skal anføres som sidehoved på samtlige sider
 • Sidetal anføres nederst
 • Det skal fremgå af forsiden, hvilken kategori projektet tilhører - SUND, NAT, SAMF eller HUM
 • Klar og fokuseret problemformulering
 • Formål, idé og design skal stå klart for læseren ved første gennemlæsning
 • Realisabel metode - herunder overvejelser om ressourceforbrug, tidsramme og økonomi
 • Præcis angivelse af kilder, vejledere og det forskningsmiljø, hvor projektet kan gennemføres
 • Klart og nuanceret sprog
 • Demonstration af engagement - dog uden at blive personlig

Download en tjekliste til din synopsis via dette link.

Særligt om afleveringsproceduren

Synopsen skal indsendes - som pdf-fil - til forskerspirer@adm.ku.dk.

Alle får en bekræftelsesmail, når projektkoordinatoren har modtaget dokumentet. Reager venligst, hvis du mangler en bekræftelsesmail.