Projektbeskrivelser for kategorien Naturvidenskab 2016

Projekter 2016

 • 3D-modellering af spiralgalakser

 • Algoritmisk undersøgelse af mindste kvadratiske rest af primtal

 • Alkaloiders giftighed over for organismer

 • Analyse af bindemidlet i antikkens skulpturer med HPCL-SPE-NMR

 • Anvendelse af elektromagnetiske bølger til at transportere strøm mellem satellitter og rum-sonder/kometlandere i rummet.

 • Bæredygtig anvendelse af overskudsvarme i industrien ved brug af LTD-Stirlingmotorer

 • Capsidens icosahedrale symmetri

 • Datakompressionsalgoritme med sidefokus på databaseoptimering

 • Den danske pris for global opvarmning

 • Eco Islands

 • Elektromagnetiske felters påvirkning på muskulær proteinsyntese

 • Enzymer og fedt

 • Er det muligt at forbedre effektiviteten i lagringen af overskudsenergi fra havvindmøllers energiproduktion?

 • Forudsætninger for modelberegningerne i Landbrugspakken

 • Fremkaldelse af W og Z bosoner med henblik på prædetermineret syntese af stof.

 • Globalt infrastruktur af el-net

 • Hvilke effekter har vejsaltning på dyr og planter i danske søer og vandløb?

 • Hvordan foregår immunologisk vaccineudvikling for placental-associeret malaria, og hvordan kan implementeringen af vaccinen simuleres i en matematisk model.

 • Hvordan kan plastik opløses i vand ved en bestemt saltkoncentration så det ikke har en skadelig effekt?

 • Hvordan kan quantumrepeaters optimeres således at kvantemekanisk sammenfiltring kan foregå over større distancer?

 • Hvorfor kalciumioner gør cellemembraner permeable for DNA

 • Kan Ricci Flow skæres over en kam?

 • Kan man reducere miljøbelastningen fra tungmetaller med af alger?

 • Komparativ entropianalyse af dansk og norsk med henblik på at datere separation

 • Kompleks brug af magneter til at inducere en strøm

 • Kryptologiens indflydelse på fremtidens digitale verden

 • Kunstige måner til asteroider

 • Kvantecomputeres effekt på kompleksiteten af løselige problemer

 • Kvantefysik som krypteringsmetode til kommunikation.

 • Kæmpevindmøller og mindre pattedyrs fertilitet

 • Laser Orbital Debris Removal

 • Matematisk kombinationsanalyse med udgangspunkt i kortspillet ’’SET’’.

 • Mikroplast effekt på vandloppearter som lever i ”The North Pacific Gyre” i forhold til fødeindtag, reproduktion og transport af CO2

 • Reducing memory impairment side effects of delta-9 tetrahydrocannabinol through manipulation of COX-2 activity

 • Regn som energikilde - Regnkraftværker

 • Sansning af magnetfelter

 • Sorte huller som mulig årsag til antistofs forsvinden

 • Stigende forekomst af pesticider i vores drikkevand.

 • Stress’ epigenetiske påvirkning

 • Superlederes mulige anvendelse som leje ved hjælp af det magnetiske felt.

 • Synet og kommunikationen med hjernen

 • Teleportation af kvanteinformation over store afstande ved brug af quantum repeatere

 • The implementation of machine learning in quantum computers

 • Turbulens i fusionsreaktor

 • Udnyttelse af naturens koncepter i bære- og tilpasningsdygtig arkitektur

 • Vil universet fortsætte med at udvide sig

 • WEC’s as multipurpose devices