Projekter 2014

 • Alternativ behandling af multiple sclerose

 • Alternative søvncyklusser som fordelagtig disponering af tid eller som et sundhedsskadeligt projekt.

 • Antibiotika udvundet af havsvampe

 • Behandling af epilepsi på en alternativ måde

 • Behandling af frontotemporal demens ved genterapi

 • Behandling af melanomer hos heste ved hjælp af immunterapi

 • Bekæmpelse af antibiotikaresistente bakterier

 • Bestemmelse af studieretning ud fra digit ratioen - kan fremtiden læses i hænderne?

 • Betydningen af hjernens neuroplasticitet for behandling af kroniske smerter forårsaget af central sensitivering.

 • Betydningen af studerendes kostvaner

 • Bivirkninger/senfølger for unge kræftpatienter

 • Bliver den forhøjede kreativitet, der er fundet til at være forbundet med ADHD, påvirket ved medicinsk behandling, og kan den forhøjede kreativitet begrundes neurologisk.

 • Bylivets effekt på højsensitive mennesker

 • Den kreative proces, at improvisere, med særligt fokus på musik

 • Det Ayurvediske medicinsystem

 • Det limbiske system i menneskehjernen

 • Er det muligt at dyrke en protese til fx knæet eller hoften lavet af knogle?

 • Er det muligt at fremstille et proteinholdigt produkt der indeholder de samme aminosyrer som kød?

 • Et vegetabilsk alternativ til kød

 • Examination of Rinorea Niccolifera and similar plants capable of hyperaccumulating heavy metals, and assessment of whether this particular property may have potential as a heavy metal detoxification agent.

 • Fremstilling af melanin med henblik på forebyggelse af hudcancer

 • Fysisk aktivitet som alternativ behandling af depressionsramte unge

 • Harmoniske og disharmoniske lydes effekt på kroppen

 • Hurtiggøre helingsprocessen på de danske hospitaler

 • Hvor lidt søvn kan man nøjes med?

 • Hvordan påvirker kreative udfoldelser indlæringsevnen og omvendt?

 • Hvordan påvirker lyset menneskets indlæring?

 • Intelligens og Heritabilitet

 • Interaktion mellem mennesker og dyr

 • Kan den verdensomspændende fedmeepidemi vendes ved hjælp af epigenetisk fedme-medicin?

 • Kan det skadelige protein i hjernen i 1DCreutzfeldt-Jakob-sygdommen 1D ikke nedbrydes ved tilsætning af et bestemt stof/enzym?

 • Kan en sund kost forhindre pladsmanglen til visdomstænderne?

 • Kan information om nocebo hjælpe til at nedsætte noceboinducerede bivirkninger i medicin?

 • Kan lysende planteplankton være en hjælp indenfor kræftforskning?

 • Kan musik lindre smerte?

 • Kan myelinskeder genskabes og beskyttes for patienter med sclerose?

 • Kan probiotika behandle en infektion?

 • Kortlægning af intelligens

 • Let faste mod Parkinsons

 • Liv efter konstatering af hjernedød

 • Løb som erstatning for medicin

 • Measuring the work done during an action potential across a neuronal membrane

 • Medicin gjort personlig - er det muligt?

 • Meditations gavnlige effekt som behandling til folk med en bipolar diagnose

 • Musikkens stimulering af hjernen og humøret

 • Musiks indflydelse på tourettes syndrom

 • Muskelforøgelse til både mennesker og dyr

 • Ny vaccineform

 • Opdagelse- og bestemmelse af HPV i mænd til forebyggelse af kræft

 • Overmedicinering fører til resistente bakterier

 • Pacemaker til nervesignaler hos personer med cerebral parese

 • Psykologisk stress' påvirkning på muligheden for at overleve testis cancer

 • Reaktivering af telomeraseaktivitet i jagten på det 'immortale menneske'

 • Regenerering af tabte kropsdele

 • Restriktionsenzymer som behandling af genetiske sygdomme

 • Restriktionsenzymer til behandling af STR-mutationer

 • Resveratrols sundhedsmæssige effekt på mennesker

 • Sammenhængen mellem søvnforstyrrelser og hjernesygdomme som Alzheimer

 • Signalstoffer som manipulation af let tilgængelige somatiske stamceller

 • Små børns brug af tablets og smartphones, frem for fysiske genstande, som indlæringsmiddel

 • Spejlingsterapi mod fantomsmerter som følger af amputation af lemmer

 • Stress - kilden til et længere og mere ungdommeligt liv?

 • The effect on insulin sensitivity by resveratrol (3,5,4-trihydroxy-trans-stilbene) in insulin resistant human cells

 • Udnyttelse af 'Error Catastrophe' til bekæmpelse af virale infektioner

 • Udvides indlæringskapaciteten hos børn, som tidligt har lært fremmedsprog?

 • Undersøgelse af lykkepillens påvirkning af sexlysten med henblik på oxytocin og serotonin

 • Zoonotiske patogener