Projekter 2014

 • Brasiliens økonomisk vækst og uddannelsessystem

 • Bør det svenske embedssystem implementeres i Danmark?

 • De sociale mediers betydning i opstande

 • De sociale mediers indflydelse på gymnasieelever

 • Delayed onset PTSD hos krigsveteraner

 • Demokratiets udfordring: De unge zappere

 • Den gode medarbejder

 • Den menneskelige natur som iværksætter af vores konkurrenceprægede verden

 • Den passionsløse arbejder i det senmoderne samfund

 • Det moderne Grønland

 • Det skæve tårn i PISA

 • Det spanske arbejdsmarked: ungdommens udfordring

 • Developing Urban Gardens - A new urban path?

 • Drømmeterapi som behandling af depression

 • Effekten af en æstetisk boligbyggeri

 • Effekten af normer blandt de ansatte i forvaltningen i sagsbehandling af udsatte børn og unge

 • Er EU en føderal republik, der bare mangler at kalde sig selv dette?

 • Er psykopati en smittefarlig sygdom?

 • Er velfærdsstaten konkurrenceevnens død?

 • Et udtryk for retfærdighed

 • Formues indflydelse på partivalg

 • Frivillig Danmark

 • Hvad er en god måde at opdrage børn og unge på?

 • Hvad motiverer unge til at tage en uddannelse?

 • Hvilke konsekvenser får folketællingen oktober 2013 for magtfordelingen i Bosnien-Hercegovina?

 • Hvordan bidrager psykologer til samfundet?

 • Ingen fortjener at blive mobbet

 • Inkludering af etniciteter i subkulturer, med særligt fokus på rollespilsmiljøet.

 • Internetcensur - en hindring for ytringsfriheden?

 • Kan legalisering af alle euforiserende stoffer gavne det danske samfund?

 • Kan man forudsige en finanskrise?

 • Kan man udnytte den gode effekt fra samfundstjeneste på kriminelle

 • Kan omgang med terapidyr have en positiv indvirkning på socialiseringsgraden hos socialt svigtede børn?

 • Kan religion have spredt sig gennem kollektiv bevidsthed som social tvang?

 • Kuren imod krig gennem universelle sandheder

 • Menneskets moderniserede evolutionsproces

 • Microhousing og nulvækst som løsning på en systemkrise

 • Musiks indflydelse på psykiske sygdomme

 • Niveaudelt undervisning i folkeskolens sidste år og dennes påvirkning på elevers selvtillid

 • Normalisering af forbyggende parterapi

 • Når grænser brydes

 • Performativ politisk formidling

 • Rammeeffekter som socialkonstruktivistisk middel til diskursskabelse

 • Recall elections i USA - udvikling og årsager

 • Religionens rolle i et moderne samfund

 • Repræsentation af køn, seksualitet og race i medierne

 • SU 19s indflydelse på sociale skel

 • Sammenhængen mellem Luthers reformation og skabelsen af den universelle velfærdsstat

 • Sammenhængen mellem Pierre Bourdieus kapitalformer og valg af TV-serier

 • Social arv i et nyt perspektiv - kan vi kontrollere den?

 • Social ulighed i posttraumatisk stress

 • The Science of Meditation