Projektbeskrivelser 2009

HUM

 • Barack Obama og hans indflydelse på den sorte kultur med vægt på hiphoppen

 • Brugen af krig i civiliserede samfund - med henblik på 2. Verdenskrigs eftervirkninger i Danmark

 • Børns fantasi i det moderne teknologiske samfund

 • Chlodovich og han forsøg på kultursymbiose set fra gallo-romaneren Gregor af Tours' side

 • Computerspils forskelle og ligheder som medie over for film i et oplevelsessamfund

 • Dansk, det døende sprog?

 • De romantiske geniers psykiske tilstand

 • Demokratiets Cykler

 • Det lyriske jeg's rolle i lyrik fra det 21. århundrede

 • Det sociale hierarki

 • Efterskælv fra vores brutale fortid

 • Eksistentialismens tanker i det moderne samfund

 • Er dansk overhovedet et truet sprog?

 • Er den læserorienterede læsning brugbar?

 • Hvad er talent? Arv eller miljø hos Mozart, Karajan, Doppler og andre

 • Hvor stor en indflydelse har den nonverbale kommunikation på vores kommunikation?

 • Hvordan musikken påvirker os

 • Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

 • Konsekvensen af mediebilledet af etniske minoriteter.

 • Konvertitters moral og etik i den tibetanske buddhisme

 • Kristendommens konsekvenser for vikingekvinden

 • Metal, dets sjæl og tilhørende fordomme

 • Musik som faktor i det refleksive identitetsprojekt

 • Nye metoder til at forudsige trend i moden

 • Retorik og dens konsekvenser

 • SMS påvirkning af unges kommunikation

 • Selvskade som coping-mekanisme i hverdagen

 • Spejlneuroners indflydelse på de menneskelige relationer.

 • Stenalderjægernes gravritualer i Nordøstsjælland

 • Tweens

 • Urban art and environment

 • World of Warcraft afhængighed fup eller fakta?

 • surrealisme - psykologisk kunst og sort humor

NAT

 • Altitude Training

 • Biodynamisk vindyrkning

 • Brug at computerudstyr vha. COmmunicating with GAze INteraction (COGAIN)

 • CO2 er ikke hovedfaktoren for den 1Dglobale opvarmning 1D

 • Dybhavsfisk og afstødning af organer

 • Er det muligt at fusionere hydrogenase på PSI vha bioengineering?

 • Et nyt Koncerthus

 • Forbedringer af bilers aerodynamik

 • Hjemmekompostering i forhold til klimaproblemet

 • Inducere strøm i carbon-nanotube torus

 • Konservering af den danske flora

 • Konservering af indfødt dansk flora

 • Kvanteteknologi inden for elektronikkens verden

 • Lokalisering af egnede områder på månen med henblik på fremtidig etablering af en månebase med minedrift for øje

 • Molekylær gastronomi 19s indvirkning på de danske restauranter.

 • Muligheder for forbedringer af miljøet ved anvendelse af superkritisk teknik.

 • Oplevelsen af rum

 • Primtal og deres distribution

 • Salts smagsforstærkende virkning

 • Syntese af rosmarinsyre

 • klima i det 21. århundrede

 • ”Ekstremozymer” i bioteknologisk anvendelse

SAMF

 • 2. generations bioethanol

 • Aktieinvesteringer med henblik på tekniske analysemetoder i økonomiske krisetider

 • Aldersmæssig opdeling af folkeskolen

 • Cyberspace 13 Et andet rum og en anden tid?

 • Database til registrering af frivillige forsøgspersoner til videnskabelige forskningsprojekter

 • Det engelske sprogs betydning fr det danske - rent linguistisk

 • En finanskrise set i fortidige fejltagelsers lys

 • Er den danske partidisciplin på tilbagetog i selvrefleksivitetens navn?

 • Facebook generationen

 • Finanskrise

 • Fra stress til langvarig sygdom. Kan dette relateres til en særlig socialgruppe?

 • Grøn arkitektur

 • Hvordan spiller religion en rolle i de økonomiske beslutninger i Saudi Arabien:

 • Interkulturel forståelse som middel til bedre integration

 • Kan Mellemøsten liberaliseres igennem Islam?

 • Kognitiv terapi som grundlag for recovery i socialpsykiatrien

 • Kriminelle unge og fodlænken som straf

 • Ligestillingspolitik i praksis - politiske tiltag

 • Musikken som identitetsskabende faktor i senmoderniteten

 • OCD - Obesessive-compulsive disorder

 • Psykologiske foreskelle på religiøse og verdslige beslutningsprocesser.

 • Reklamers påvirkning

 • Sociale uligheder i gymnasiet med fokus på netværk og den familiemæssige baggrund

 • USAs velfærdsmodeller

 • Unge og rusmidler

SUND

 • Betydningen af emotionel stress hos unge mellem 15-25 år og udviklingen af Morbus Crohn

 • ADHD 13 et livsvilkår?

 • Anvendelse af stamceller mod Parkinsons sygdom

 • Autologe transplantationer via stamceller

 • Biddets indvirkning på equus caballus.

 • Brugen af stamceller til at genvinde førligheden hos Parkinson patienter

 • Cancerstamcellen i myelomatose: Undersøgelse af genudtrykket i den CD138-negative hhv. CD138-positive cellepopulation hos MM-cellelinjer

 • D-vitamins betydning for udviklingen af type 1 diabetes

 • Den markante stigning af for tidligt fødte børn i Danmark

 • Den prikbladet perikon mod depression

 • Depressivitet og smerte

 • ER delfiner i stand til at påvirke menneskesindet?

 • Er der en sammenhæng mellem herpesvirus og Alzheimers?

 • Er det muligt at udnytte planters respiration til produktion af energi?

 • Fedmeregulering uden farmalogi og kirurgiske indgreb

 • Fisks indvirkning på den menneskelige hormonbalance

 • Flyskræk 13 en anderledes fobi?

 • Forlængelse af SiRNAs kortvarig effekt

 • Intelligensens sande køn

 • Isosteviol og type 2 diabetes

 • Kan stamceller reparere hjernen?

 • Kontraststoffet Omniscans fremprovokation af nephrogenic systemic fibrosis (NSF)

 • Kryopræservering af biologiske organismer

 • Kræftcellens vandring: Metastaser

 • Kræftcellernes evige ungdom

 • Kønnenes hjerner

 • Lillehjernens rolle i korrektion af voluntære bevægelser

 • Miljømæssige faktorers betydning for udviklingen af type 1 diabetes

 • Musikken og den menneskelige hjerne

 • Musikkvalitetens indflydelse på glæden ved at lytte til musik som musiker og som ikke-musiker

 • Musikterapi

 • Pruning i præfrontale cortex under puberteten og skizofreni

 • Psykiske sygdomme - skizofreni

 • Rygmarvsbrok - hvorfor ikke ligesom de andre?

 • Stamcelle-terapi: Sikkerhed og bivirkninger

 • Stamcelleforskning uden etiske dilemmaer

 • Turmeric: Natural occuring medicine

 • Undersøgelse af den genetiske baggrund for sommereksem hos den islandske hest

 • Undersøgelse af muligheden for brug af genetik med henblik på at forlænge vores levetid

 • kræftcellers evige ungdom