Nominerede 2017

Den 30. oktober 2017 afleverede 109 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 7. december præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer departementschef Agnete Gersing fra Uddannelses- og Forskningsministeriet Årets Forskerspire fra hver kategori.

De nominerede er:

Naturvidenskab

Claudia C. Lassen fra Sukkertoppen Gymnasium med projektet
Vitamin D3 in Arabidopsis thaliana

Eskild Bækgaard Lauritsen fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Guldnanopartikler til målrettet behandling af kræftstamceller

Mathies C. Ellehauge Henriksen fra Svendborg Gymnasium med projektet:
Detektion og kvantificering af mikroplastik i marinerelaterede forødevareprodukter ved brug af fluorescens

Sundhedsvidenskab

Barda Murtezaj fra Frederisksund Gymnasium med projektet.
Er der forskel på aktiviteten af beløningssystemet hos traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD?

Joakim Palmqvist fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Effekten af stress på Tourettes patienter - kan viden om effekten af stress på symptomer hos Tourettes patienter hjælpe med at forebygge forhøjet ticintensitet

Mia Maribo Rauff fra Vejle Tekniske Gymnasium med projektet:
DNA methylering i GNAS1-genet

Samfundsvidenskab

Emilie Maja Jeppesen fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet:
Unge og stress

Katrine Tegisti Broberg fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Feminismens relevans for ungdommen i det senmoderne danske samfund

Laura Steensgaard Kristiansen fra Marselisborg Gymnasium med projektet:
Unge møder unge i integrationens tegn

Humaniora

Amalie Sofie Priske Flygers fra Falkonergårdens Gymnasium med projektet:
Dåben som aktivt valg - et ungdomsstudie. Kristendommens betydning for danske unge belyst gennem et casestudie af dåben som et individuelt aktivt valg

Jonathan Hvithamar Rystrøm fra Aurehøj Gymnasium med projektet:
Frygt og Facebook. Forholdet mellem unges nyhedsforbrug på Facebook og deres vurderinger af risiko for terror

Milena Simon Christensen fra Rosborg Gymnasium med projektet:
Når ord ikke bare er ord. Leksikalsk densitet og inventar i skriftlig engelsk

Nominerede 2016

Den 31. oktober 2016 afleverede 112 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 8. december præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer departementschef Agnete Gersing fra Uddannelses- og Forskningsministeriet Årets Forskerspire fra hver kategori.

De nominerede er:

Naturvidenskab

Nanna Marie Tørring Koefoed fra Virum Gymnasium med projektet
Saltstresshåndtering i planter

Thor Vestergaard Christiansen fra Aarhus Katedralskole med projektet:
Anvendelse af mikrobølger til at sende energi i rummet

Trine Bertam Rasmussen fra Svendborg Gymnasium med projektet:
Modificering af Ectocarpus siliculosus ved biosorption af tungmetaller

Sundhedsvidenskab

Anna Katarina Smit Hinge fra Frederiksberg Gymnasium med projektet.
Kognitiv Remediation

Cecilie Holm Christiansen fra Gammel Hellerup Gymnasium med projektet:
MBL-mangel, svampeinfektion og knoglemarvstransplantation

Kristine Wichmann Madsen fra Allerød Gymnasium med projektet:
Human papillomavirus infection vaccine - undersøgelse af mikrobiomet hos patienter, der har udviklet myalgisk encephalomyelitis som mulig bivirkning af HPV-vaccine

Samfundsvidenskab

Anton Poulsen fra Rosborg Gymnasium og HF med projektet:
Risici ved privat aktiehandel

Frederikke Flyvbjerg Andersen fra Marselisborg Gymnasium med projektet:
Kan alle lande få demokrati?

Martin Vind Larsen fra Mulernes Legatskole med projektet:
Symbolsk vold og ost

Humaniora

Andrea Signe Trolle fra Niels Brock Elitegymnasium med projektet:
Tysk eller spansk i gymnasiet?

Gustav Brorholt Eskildsen fra Sønderborg Statsskole med projektet:
Bullshit i aktuel politisk retorik

Mia Louise Taarup fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet:
Et studie i litterære tolkninger af syndefaldet