Nominerede 

Nominerede 2018https://cms.ku.dk/scripts/tiny_mce/plugins/obvius/images/addtoplink.gif

Den 29. oktober 2018 afleverede 109 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Humaniora, Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 26. november præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers Årets Forskerspire i hver kategori.

De nominerede er:

Humaniora

Eva Marie Elslo fra Vordingborg Gymnasium & HF med projektet:
Fankultur og religion

Mia Cecilie Pedersen fra Rødkilde Gymnasium med projektet:
Den Nonverbale Kommunikations Betydning i den Monotone Samtale

Sofus Matthias Skjærlund fra Gefion Gymnasium med projektet:
Vølvens Stemme - En fonetisk rekonstruktion af Vǫluspá

Naturvidenskab

Mathias Theodor Jul Overby fra Det Internationale Gymnasium, Niels Brock med projektet:
Cops and Robbers

Selina Mølgaard Sønderby fra Odense Katedralskole med projektet:
Regeneration af glykoalkaloid-fri Solanum tuberosum og dennes modstandsdygtighed overfor Streptomyces scabies

Sofie Abildtrup Rasmussen fra Rosborg Gymnasium & HF med projektet:
Reduktion af køers metan-udledning

Samfundsvidenskab

Baltazar Bondo Dydensborg fra Kruses Gymnasium med projektet:
Betydningen af præferencer for valg af teenage-partner - En kortlæggelse og mikroøkonomisk analyse af teenagers præferencer og valg i romantiske anliggender

Cathrine Rask Knøs fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium med projektet:
En finansiel sektor uden hvidvaskskandaler - Blockchain-teknologi som finansiel infrastruktur

Kristoffer Gustavsen Skjærbæk fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse med projektet:
L
æringskompetencer og derved indlæring?

Sundhedsvidenskab

Emilie Munk fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium med projektet:
iPSC til behandling af cystisk fibrose med fokus på pancreas

Max Stæhr Wraae fra Middelfart Gymnasium & HF med projektet:
Ekstra sikkerhed til kræftmissil - Glykoproteinet Mesothelin og Glykoformen sialyl-Tn som kombineret-target for CAR T-celle terapi, i behandling af den solide kræftform Pancreatisk Adenokarcinom

Thea Holm Graversen fra Risskov Gymnasium med projektet:
Musikterapi og demens - Effekten af aktiv gruppemusikterapi for svært dementes sociale kompetencer

Nominerede 2017https://cms.ku.dk/scripts/tiny_mce/plugins/obvius/images/addtoplink.gif

Den 30. oktober 2017 afleverede 109 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 7. december præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer departementschef Agnete Gersing fra Uddannelses- og Forskningsministeriet Årets Forskerspire fra hver kategori.

De nominerede er:

Naturvidenskab

Claudia C. Lassen fra Sukkertoppen Gymnasium med projektet
Vitamin D3 in Arabidopsis thaliana

Eskild Bækgaard Lauritsen fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Guldnanopartikler til målrettet behandling af kræftstamceller

Mathies C. Ellehauge Henriksen fra Svendborg Gymnasium med projektet:
Detektion og kvantificering af mikroplastik i marinerelaterede forødevareprodukter ved brug af fluorescens

Sundhedsvidenskab

Barda Murtezaj fra Frederisksund Gymnasium med projektet.
Er der forskel på aktiviteten af beløningssystemet hos traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD?

Joakim Palmqvist fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Effekten af stress på Tourettes patienter - kan viden om effekten af stress på symptomer hos Tourettes patienter hjælpe med at forebygge forhøjet ticintensitet

Mia Maribo Rauff fra Vejle Tekniske Gymnasium med projektet:
DNA methylering i GNAS1-genet

Samfundsvidenskab

Emilie Maja Jeppesen fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet:
Unge og stress

Katrine Tegisti Broberg fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Feminismens relevans for ungdommen i det senmoderne danske samfund

Laura Steensgaard Kristiansen fra Marselisborg Gymnasium med projektet:
Unge møder unge i integrationens tegn

Humaniora

Amalie Sofie Priske Flygers fra Falkonergårdens Gymnasium med projektet:
Dåben som aktivt valg - et ungdomsstudie. Kristendommens betydning for danske unge belyst gennem et casestudie af dåben som et individuelt aktivt valg

Jonathan Hvithamar Rystrøm fra Aurehøj Gymnasium med projektet:
Frygt og Facebook. Forholdet mellem unges nyhedsforbrug på Facebook og deres vurderinger af risiko for terror

Milena Simon Christensen fra Rosborg Gymnasium med projektet:
Når ord ikke bare er ord. Leksikalsk densitet og inventar i skriftlig engelsk

Nominerede 2016https://cms.ku.dk/scripts/tiny_mce/plugins/obvius/images/addtoplink.gif

Den 31. oktober 2016 afleverede 112 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 8. december præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer departementschef Agnete Gersing fra Uddannelses- og Forskningsministeriet Årets Forskerspire fra hver kategori.

De nominerede er:

Naturvidenskab

Nanna Marie Tørring Koefoed fra Virum Gymnasium med projektet
Saltstresshåndtering i planter

Thor Vestergaard Christiansen fra Aarhus Katedralskole med projektet:
Anvendelse af mikrobølger til at sende energi i rummet

Trine Bertam Rasmussen fra Svendborg Gymnasium med projektet:
Modificering af Ectocarpus siliculosus ved biosorption af tungmetaller

Sundhedsvidenskab

Anna Katarina Smit Hinge fra Frederiksberg Gymnasium med projektet.
Kognitiv Remediation

Cecilie Holm Christiansen fra Gammel Hellerup Gymnasium med projektet:
MBL-mangel, svampeinfektion og knoglemarvstransplantation

Kristine Wichmann Madsen fra Allerød Gymnasium med projektet:
Human papillomavirus infection vaccine - undersøgelse af mikrobiomet hos patienter, der har udviklet myalgisk encephalomyelitis som mulig bivirkning af HPV-vaccine

Samfundsvidenskab

Anton Poulsen fra Rosborg Gymnasium og HF med projektet:
Risici ved privat aktiehandel

Frederikke Flyvbjerg Andersen fra Marselisborg Gymnasium med projektet:
Kan alle lande få demokrati?

Martin Vind Larsen fra Mulernes Legatskole med projektet:
Symbolsk vold og ost

Humaniora

Andrea Signe Trolle fra Niels Brock Elitegymnasium med projektet:
Tysk eller spansk i gymnasiet?

Gustav Brorholt Eskildsen fra Sønderborg Statsskole med projektet:
Bullshit i aktuel politisk retorik

Mia Louise Taarup fra Frederiksværk Gymnasium og HF med projektet:
Et studie i litterære tolkninger af syndefaldet