Nominerede 2016

Den 31. oktober 2016 afleverede 112 forskerspirer en synopsis til et forskningsprojekt i en af de fire kategorier: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

En dommerkomité har udvalgt de tre bedste fra hver kategori. Ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement den 8. december præsenterer de 12 nominerede deres projekter. Herefter kårer Uddannelses- og forskningsminister Ulla tørnæs Årets Forskerspire fra hver kategori.

De nominerede er:

Naturvidenskab

Nanna Marie Tørring Koefoed fra Virum gymnasium med projektet:
Saltstresshåndtering i planter

Thor Vestergaard Christiansen fra Aarhus katedralskole med projektet:
Anvendelsen af mikrobølger til at sende energi i rummet

Trine Bertram Rasmussen fra Svendborg gymnasium med projektet:
Modificering af Ectocarpus siliculosus ved boisorption af tungmetaller

Sundhedsvidenskab

Anna Hvarregaard Christensen fra Aarhus Katedralskole med projektet:
Differentiel methylering af vtRNA2-1 i Systemisk Lupus Erythematosus

Mira Backes fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Emotions and hormones Short term mood changes in relation to short term estradiol level changes

Sune Holmgaard Mersh fra Risskov Gymnasium med projektet:
Præventiv psykologisk behandling mod diabetiske senkomplikationer

Samfundsvidenskab

Aje Al-Awssi fra Frederiksberg Gymnasium med projektet:
Divergent tænknings fremmende effekt på kreativiteten

Eskild Kielberg Jacobsen fra Sønderborg Statsskole med projektet:
I Følelsernes Vold Framingeffekt og holdningspåvirkning af unge muslimer

Mathias Barding fra Vejle Tekniske Gymnasium med projektet:
Inflation i WOW

Humaniora

Elizabeth Schultz-Lorentzen fra Aurehøj Gymnasium med projektet:
Billedkunsten – et mødested for forskellige Kulturer – Kvalitativ undersøgelse om billedkunsten som introduktion til fremmede kulturer

Lea Braüner fra Sankt Annæ Gymnasium med projektet:
Totalitarisme i Den Franske Revolution – det lukkede samfund i Abbé Sieyès’ politiske vision, 1788-89

Nora S.E. Dalum fra Gribskov Gymnasium med projektet:
Universelle prosodiske mønstre i mm