Optagelse af forskerspirer

Hvad skal der til for at koordinatoren kan godkende en elev til projektet?
Læs mere om procedurerne, og se hvilke retningslinjer, der er for optagelse. 

Hvordan bliver elever optaget som forskerspirer?

Elever, der ønsker at deltage i Projekt Forskerspirer, skal downloade skabelonen til projektbeskrivelsen, udfylde den efter vejledningen og sende den til koordinatoren. I hvert felt er det beskrevet, hvordan det skal udfyldes. I den udgave af formularen, der sendes til dig, skal selve vejledningen slettes (overskrives), før felterne udfyldes med elevens oplysninger.

Sæt en deadline i rimelig tid før projektets deadline for tilmelding.

Det er vinklen på spirens projekt, der afgør hvilken fagkategori, det tilhører. Man kan fx behandle et emne som ’finanskrisen’ fra både en naturvidenskabelig (fx matematisk) eller et samfundsvidenskabelig (fx politisk) vinkel. Ligesom man kan se på et emne som ’sygdomsforebyggelse’ med både en sundhedsvidenskabelig (fx medicinsk) eller en menneskelig (fx psykologisk) vinkel. Vær derfor bevidst om, hvilken vinkel spiren har på projektet. Valg af vinkel på emnet, vil også hænge tæt sammen med den metode, spiren planlægger at anvende – om det fx skal være en spørgeskemaundersøgelse, test i laboratoriet, primært teori mv.

Vurdering af projektets kvalitet

Det er derefter din opgave at vurdere, om den endelige projektbeskrivelse har en sådan kvalitet, at kandidaten kan optages som forskerspire.
Ved vurderingen lægges vægt på følgende:

 • At kandidaten - både gennem samtaler og i den afleverede beskrivelse - demonstrerer
    • Engagement og nysgerrighed
    • Faglig indsigt
    • Evne til sproglig formulering
    • Lyst og vilje til at investere tid og energi på dit projekt
 • At kandidatens beskrivelse af projektideen indeholder
    • Et klart præciseret emne
    • Et veldefineret spørgsmål, der ønskes at finde svar på (en problemformulering)
    • En personlig begrundelse for at fokusere på netop dette spørgsmål
    • En faglig begrundelse for betydningen af at søge at få svar på spørgsmålet
    • Ideer til hvordan projektet kan realiseres
 • At beskrivelsen af projektideen fylder mellem 300 og 500 ord

Adgangen til at indtaste oplysninger åbner i februar og du vil som koordinator modtage en mail, når adgangen åbnes.

Hvis der opstår problemer, kan du henvende dig til Forskerspiresekretariatet.