Find en forsker

Gymnasiekoordinatorerne er meget væsentlige for projektets succes. Engagerede og støttende koordinatorer kan i høj grad opveje de udfordringer, som forskerspirerne har med at finde en forskerkontakt og få brugbar vejledning.

Forskerne kan komme fra alle universiteter, den offentlige sektor eller en privat virksomhed. Det er også en gode idé at kontakte phD-studerende som forskerkontakt.

Når spirerne skal tage kontakt til en forsker, kan de vedlægge et informationsbrev så forskerne får et bedre indblik i projektet og deres rolle                   

Her kan gymnasiekoordinatorerne bistå på følgende måder:

  • Nogle koordinatorer scanner selv for relevante forskere og tager den første kontakt for at forklare om projektet, og om hvad deltagelse i projektet vil kræve af vejlederne. Samtidig kan den direkte dialog være med til at kvalificere projektidéen på et tidligt stadie.
  • Bistå med metodevejledning: En væsentlig del af udformningen af et forskerspireprojekt handler om videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, hvor forskerspirerne har brug for en del vejledning. Nogle koordinatorer bistår med metodevejledning enten gennem personlig vejledning af den enkelte forskerspire eller ved at samle grupper af forskerspirer på det enkelte gymnasium, så de kan sparre med hinanden.
  • Bistå med faglig vejledning: Nogle gymnasiekoordinatorer sørger for at inddrage relevante faglærere, så forskerspirerne kan trække på en mere direkte faglig sparring i deres projekt.
  • Medvirke til at skabe synlighed og begejstring om ordningen: Nogle koordinatorer er gode til at synliggøre projekt Forskerspirer på fx morgensamlinger, hvor de fortæller om deres projekt eller bruger de tidligere forskerspirer til at markedsføre ordningen over for de nye elever. Det er med til at skabe en vigtig social kultur omkring det at være forskerspire.