Kalender 2019 – Københavns Universitet

Forskerspirer > Kalender 2019

Kalender 2019

Kalenderen giver et overblik over de største begivenheder i løbet af forskerspireråret. Mere udførlig information om de enkelte begivenheder vil blive sendt til koordinatorerne eller offentliggjort her på sitet i god tid inden.

Onsdag d. 11. januar

Deadline på skoletilmelding og tilmelding til Koordinatormøde.

Mandag d. 21. januar Koordinatormøde på Københavns Universitet kl. 10.00-15.00.
Medio marts
Indsendelse af godkendt projektbeskrivelse samt tilmelding til Københavnermødet.

April

Københavnermødet på Københavns Universitet (med deltagelse af koordinatorer). Endelig dato meldes ud snarets

Medio juni

Indberetning af forskerkontakt

Primo september

 

Aarhusmødet (to-dages seminar på Aarhus Universitet for forskerspirer, der har etableret en forskerkontakt).

Ultimo oktober

Indsendelse af synopsis

Send en mail til forskerspirer@adm.ku.dk

Ultimo november

Årets afslutningsarrangement
Festsalen, Københavns Universitet