Blandt de 84 indsendte synopser har dommerne valgt at nominere følgende 12 (vises i vilkårlig rækkefølge). Vinderen af hver af de fire kategorier kåres ved Projekt Forskerspirers afslutningsarrangement torsdag den 8. december 2011.

BIOVIDENSKAB/SUNDHEDSVIDENSKAB

Farima Dalaei (Svendborg Gymnasium)
At sove er at lære, se projekt.

Julie Lolk Wolff-Sneedorf (Herlufsholm Gymnasium)
Isolering af tumor specifikke memory T celler fra humant blod med henblik på udvikling af et fremtidigt lægemiddel til hindring af tilbagefald til kræft, se projekt.

Slaine Freja Chaimbeul (Midtfyns Gymnasium)
Hundeepilepsi: En ny dyremodel til genterapeutisk behandling af temporallaps-epilepsi, se projekt.

NATURVIDENSKAB

Julie Lejre (Greve Gymnasium)
Udvikling af CO2-selektiv biogas membran, se projekt.

Jakob Hautop (Hillerød HTX)
Undersøgelse af mulighederne for kommunikation med superluminale hastigheder ved brug af en FTIR-opstilling, se projekt.

Kirstine La Cour (Munkensdam Gymnasium)
Vækst i en protocellulær membran gennem vesikelstudier, se projekt.
 
SAMFUNDSVIDENSKAB

Anne Kirstine Rønn Sørensen (Odense Katedralskole)
Identitet og gruppedannelse i en multietnisk folkeskoleklasse, se projekt.

Mathilde Olhoff-Jakobsen (Herlufsholm Gymnasium)
Den ekskluderende sprogbrug i den danske indvandrerdebat, se projekt.

Bibi Nellemann Hansen (Munkensdam Gymnasium)
Hvorvidt stemmer unges holdning til straf overens med hvordan, der reelt dømmes? se projekt.

HUMANIORA

Marie Nordahl-Larsen (Odsherreds Gymnasium)
Stemmens effekt målt i Hertz. Et studie i stemmefrekvensens indvirkning på menneskers underbevidste førstehåndsindtryk, se projekt.

Jeff Granhøj (Midtfyns Gymnasium)
Aisha in the spotlight. Representing Islam in the Danish News Media, se projekt.

Danny Liu (Niels Brock Elitegymnasium)
Gamification i undervisingen, se projekt.