Baggrund – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forskerspirer > Om Forskerspirer > Baggrund

Baggrund for projektet

Et historisk tilbageblikTil toppen

Projekt Forskerspirer blev søsat i efteråret 1997 af daværende forskningsminister Jytte Hilden. Projektet blev finansieret af VTU (Videnskabsministeriet) og UVM (Undervisningsministeriet). Første år deltog 20 gymnasier med 85 elever. I de efterfølgende år 2001-2009 deltog 67 gymnasier med i alt 831 spirer. 

Fra 1999-2007 blev projektet ledet og administreret af en gruppe ildsjæle bestående af lektor Inge Dalsgaard, rektor Jannik Johansen og lektor Lisa Rasmussen. I 2008 overtog Københavns Universitet (KU) administrationen af projektet. Projektet styres af en medarbejder i KU's kommunikationsafdeling. Sekretariatets opgave er at koordinere projektet og stå for tilrettelæggelsen af projektets aktiviteter såsom:

  •  Generel kommunikation
  •  Forskerspirernes besøg i København (to dage)
  •  Forskerspirernes seminar i Jylland (to dage)
  •  Møde for koordinatorerne fra gymnasierne
  •  Håndtering af jury
  •  Prisoverrækkelsen i december

Hvem, hvad og hvorforTil toppen

Projekt Forskerspirer er en landsdækkende konkurrence, der i pilotperioden henvendte sig til alle elever i gymnasiet. Erfaringerne herfra gjorde, at målgruppen senere blev begrænset til at omfatte 2. års elever i STX, HTX, HHX og 1. års elever på HF, der har et fagligt overskud. Deltagelse i projektet ligger som udgangspunkt ud over den almindelige skolegang, hvilket kræver et særligt fagligt engagement og en stor del af elevernes fritid. Med den nye gymnasieform fra 2005 fik forskerspirer fra det almene gymnasium (STX) mulighed for at erstatte et AT- forløb med et forskerspirerprojekt.

Som forskerspirer får eleverne mulighed for dels at få et indblik i forskningens verden, dels at fordybe sig i et selvvalgt emne inden for humaniora, natur-, samfunds-, bio - og sundhedsvidenskab. Projekt Forskerspirer er således den eneste danske konkurrence, hvor gymnasieelever kan prøve kræfter med forskning inden for alle fagområder.

Målet er, at eleverne udarbejder en synopsis til et forskningsprojekt, som kan udføres på 4-5 uger. Synopsen udvikles i samarbejde med koordinatoren på gymnasiet og en forsker med viden om det valgte emne. 

Eleverne konkurrerer om at lave det bedste projektforslag inden for hhv. SUND, HUM, NAT og SAMF. De fire vinderprojekter belønnes med 20.000 kr. hver, så spirerne kan realisere deres forskningsprojekt.

Udvikling de seneste årTil toppen

Projekt Forskerspirer har oplevet en massiv vækst i antallet af deltagere de seneste år. På blot to år er tallet steget fra 250 i 2011 til 338 i 2012 (en stigning på 35%), hvilket er det maksimale, projektet kan håndtere i sin nuværende form.

Projektet har de seneste år fokuseret på fastholdelse af deltagerne, hvilket bl.a. sker via flere regionale arrangementer enten på nabogymnasier eller på universiteterne, hvor mindre grupper samles for en dag.  Derudover har projektet, fra og med 2013, indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet for at sikre en fysisk tilstedeværelse i det midt- og nordjyske. 

Projektets økonomiTil toppen

Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet finansierer i fællesskab projektet med i alt godt 700.000 kr.